1887

oa Civil Engineer in South Africa - Coloured graduates in construction-related disciplines : a survey and commentary

Volume 22, Issue 7
 • ISSN : 0009-7845

 

Abstract

Increased trained participation by Coloured persons (and Asian and Black persons, for that matter) in technical aspects of national development is essential to the long-term prosperity and stability of the national economy. An increased number of coloured graduates in engineering and other construction-related disciplines in particular is required.


There are many statistical indicators of the lack of trained Coloureds. For example, over the last 10 years only 0,7 per cent of civil engineering graduates of Southern African universities were Coloured. The reasons for the limited formal education in suitable disciplines lie in primary factors such as :
 1. An inferior school education
 2. Low matriculation rate
 3. Not being able to afford to go to university
 4. Having difficulty for other-than-educational and financial reasons in getting to university
 5. The choice by university entrants of courses other than construction-related due to a perception that status and financial rewards lie in other directions
All recommendations start from the premise that, in order to overcome the socio-economic-political imbalances that operate against the Coloured, the removal of legislative restrictions, where they exist, is not enough. forms of support to the extent of , are required.These should take the following forms :
 1. Financial support by employers and other interested bodies
 2. Removal of the barriers inherent in the educational system
 3. Measures to increase the knowledge among Coloureds of an engineering career and to increase the incentive to them to choose this career.
The recommendations include the need to motivate all the enabling authorities, particularly the central government. The professional institutions are well placed to initiate these moves.

Groter opgeleide deelname deur Kleurlinge (en Asiërs en Swartes) in tegniese aspekte van nasionale ontwikkeling is noodsaaklik vir die vooruitgang en stabiliteit van die nasionale ekonomie op die langtermyn. In die besonder word meer Kleurling-graduante in ingenieurswese en ander konstruksievewante dissiplines benodig.


Daar is talle statistiese aanduidinge van die gebrek aan opgeleide Kleurlinge. Byvoorbeeld, oor die afgelope 10 jaar was net 0,7 persent van graduante in siviele ingenieurswese aan Suid-Afrikaanse universiteite Kleurlinge. Die redes vir die beperkte formele onderrig in geskikte dissiplines lê in primêre faktore soos :
 1. 'n Mindewaardige skoolopvoeding
 2. 'n Lae matrikulasiesyfer
 3. Die koste om 'n universiteit by te woon
 4. Ander probleme (nie vewant aan opvoeding of geldtekort nie) om 'n universiteit by te woon
 5. Die keuse deur voornemende universiteit-studente van kursusse wat nie aan die konstruksiebedryf verwant is nie, te wyte aan die persepsie dat status en geldelike vergoeding in andere rigtings lê.
Alle aanbevelings gaan van die veronderstelling uit dat, om die sosiaal-ekonomiese-politieke gebrek aan ewewig waaronder die Kleurlinge ly te bowe te kom, die verwydering van wetgewing, waar dit bestaan, nie genoeg is nie. vorms van ondersteuning, selfs in die mate van , word vereis. Dit moet die volgende vorms aanneem :
 1. Finansiële ondersteuning deur werkgewers en ander liggame wat belangstel
 2. Die verwydering van die hindernisse wat 'n deel van die opvoedingstelsel vorm
 3. Stappe om die kennis van 'n loopbaan in ingenieurswese onder Kleurlinge uit te bou en om hulle aan te spoor om dié loopbaan te kies.
Die aanbevelings sluit in die behoefte om al die magtigings-owerhede, in die besonder die sentrale regering, te motiveer. Die professionele institute is uiteraard in die geleentheid om die aanstigting hiervoor te doen.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/civeng1/22/7/EJC24821
1980-07-01
2018-04-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error