1887

oa Civil Engineer in South Africa - Some historical aspects of urban engineering in South Africa

Volume 25, Issue 9
  • ISSN : 0009-7845

 

Abstract

The paper describes the governmental organization of South Africa, the third tier of which comprises local authorities. The nature of the works carried out by urban engineers, being of great variety and often of very large size, is discussed. Factors that have had a general influence on the urban areas are touched on.


These have included periods of drought that encouraged the movement of people from the country to the urban areas in search of work. The great upsurge in the economy in the 1930's brought about large-scale development and building which, together with population increases, necessitated the expansion of all aspects of the infra-structure including housing for the lower income groups. The very noticeable traffic diffiiculties which ensured required major works in the larger centres to relieve congestion, a problem that is now being dealt with on an overall basis in metropolitan areas.
The problem of allocating urban funds between capital and maintenance requirements is indicated. The tendency to favour the former because of local pressures, with attendant dangers to the life and satisfactory performance of all the components of the infra-structure, has been deplored by urban engineers. Mention is made of the great steps in formal town planning in the urban areas which is related to government and provincial planning and legislation. This has resulted in greater aesthetic control and amenity in urban living conditions.
The paper concludes with a reference to the number of very outstanding engineers who have given unselfish service to their towns and cities. It also draws attention to the shortage of engineering staff which has resulted in the increased use of consulting engineers since World War II.

Die referaat beskryf die regerings organisasie van Suid-Afrika, waarvan plaaslike bestuur die derde vlak uitmaak. In die verskillende seksies word die aard van stedelike ingenieurs se werk met die groot verskeidenheid en dikwels ook 'n baie groot omvang, behandel.


Daar word geraak aan faktore wat 'n algemene invloed opstedelike gebiede het. Daaronder is droogtetye wat aanleiding gegee het tot verskuiwing van platteland tot stedelike gebiede in die soeke na werk. Die ekonomiese bloei van die dertigerjare het groot ontwikkelings tot gevolg gehad, en nuwe geboue, gepaard met bevolkings aanwas, het die uitbreiding van al die aspekte van die infrastruktuur genoodsaak, met inbegrip van behuising vir die laer inkomstegroepe. Vanweë die opvallende verkeersprobleme wat gevolg het, moes groot werke in die grotersentrums aan die gang gesit word om ophoping te verlig. Dié situasie word nou op 'n algemene vervoergrondslag in metropolitaanse gebiede aangepak.
Daar word gewys op die probleem om stedelike fondse tussen kapitaal- en onderhoudswerk te verdeel. Stedelike ingenieurs het die neiging om vanweë plaaslike druk aan eersgenoemde voorkeur te gee, ten strengste afgekeur, omdat dit die vitaliteit en die bevredigende werking van al die komponente van die infrastruktuur in gevaar stel.
Daar word melding gemaak van die groot vooruitgang wat gemaak is met formele stadsbeplanning in die stedelike gebiede en die verband wat dit hou met beplanning en wetgewing op regerings- en provinsiale vlak. Benewens beplanningsbeheer wat met die gebruik van grond en bou-ontwikkeling gepaard gaan, het dit beter beheer oor stads-estetiek en beter lewenstoestande tot gevolg gehad.
Ten slotte word daar in die referaat melding gemaak van die aantal voortreflike ingenieurs wat onselfsugtige diens aan dorp en stad gelewer het. Die aandag word ook gevestig op die tekort aan ingenieurspersoneel wat tot gevolg gehad het dat daar sedert Wêreldoorlog II meer van raadgewende ingenieurs gebruik gemaak word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/civeng1/25/9/EJC24929
1983-09-01
2018-05-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error