1887

oa Codicillus - Regstellende aksie in die Verenigde State van Amerika

Volume 42, Issue 1
  • ISSN : 0010-020X

 

Abstract

Extracted from text ... Regstellende aksie in dieVerenigde State van Amerika Marlize van Jaarsveld, Lektrise, Departe-ment Handelsreg, Universiteit van Suid-AfrikaSengwalwa se se nyakis?is?a histori ya melaoya tiis?ets?o ya semorafe/bong mo nageng yaAmerika gammogo le maemo a molaomabapi le tiis?ets? o ya semorafe/bong mehlengyeno. Phethagats?o ya mananeo a tiis? ets? o alebelelwa ka s? edi mo pampiring ye golebelets? we kudu dipego go ts?wa nageng yaAmerika. Mafelelong s?edi e lebis? wa gobomolaotheo bja mananeo a gona kuaAmerika.1 InleidingDiskriminasie in die VSA word deurmiddel van wetgewing bekamp. Die CivilRights Act 1964 bevat Titel VII metomvattende wetsbepalings met die doelom diskriminasie aan te spreek. Daarword voorsiening gemaak vir die be-kamping van verskeie ..

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/codi/42/1/EJC27370
2001-05-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error