1887

oa Codicillus - Traces of in South African jurisprudence : two variations on a theme

Volume 46, Issue 1
  • ISSN : 0010-020X

 

Abstract

Njengamanje akunalwazi olulandelekayo ngamalungelo ezingane. Ko- dwa-ke indikimba evela ngokuphindaphindeka kwezolwazi oluphathelene namalungelo ezingane yilokho okwaziwa ngokuthi yi <I>`maturation factor'</I> (iphuzu eliphathelene nokukhula) okwemukelwa ecaleni lika <I>Gillick</I>. Ngokwaleli phuzu, kuyemukeleka ukuthi izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-16 zithola ikhono lokuzithathela izinqumo lapho sezifinyelele ezingeni elenele lokuqondisisa nelokuhlakanipha ukuze zikwazi ukuzenzela ezikucabangayo. Igunya labazali enganeni liyaphela lapho ingane isithola leli khono. Ucwaningo lukhombisa ukuthi kukho kokubili ukuthuthuka kwengqondo nokwesimilo, izingane eziningi zifika emazingeni abantu abadala lapho sezimaphakathi kwamabanga okuthomba nawobudala. Umbhali unombono wokuthi i'<I>Gillick competency test'</I> okuyisivivinyo sokuthola ikhono lokwenza okuthile, kuyisifanekiso esemukelekayo sokuvikela amalungelo ezingane, kodwa kubuye kuxhunywe nesibonelelo esithi izingane azinakuvunyelwa ukuthatha izinqumo eziqophisana nalokho okuhle okuzifanele. Ukusebenza kwale ndlela yokubona izinto kuyakhonjiswa lapho kwenzeka khona ngokuthi kubhekiswe kuzinqumo ezimbili ezisanda kuthathwa zaseNingizimu Afrika. End

There is no coherent theory of children's rights at present. However, a recurrent theme in children's rights theory is the so-called maturation factor, which was recognised in the case of <I>Gillick versus West Norfolk and Wisbech Area Health Authority and the DHSS.&lt;/I&gt; The maturation factor involves recognising that children under the age of 16 acquire the capacity to make their own decisions once they attain sufficient levels of understanding and intelligence to be capable of making up their own minds. Parental authority over the child terminates when the child acquires this capacity. Research indicates that, both in cognitive and moral development, many children reach adult levels in mid-adolescence. The author is of the view that the &lt;I&gt;`Gillick&lt;/I&gt; competency test' is an acceptable model for the protection of children's rights, with the important rider that children should not be allowed to make decisions that are contrary to their own best interests. The dynamics of this approach is illustrated by two recent South African decisions. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/codi/46/1/EJC27465
2005-01-01
2018-06-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error