1887

oa Codicillus - Transformation of the judicial system : the debate continues

Volume 47, Issue 2
  • ISSN : 0010-020X

 

Abstract

Ukusuka ngo-1994, uhulumeni waseRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika ubelokhu ethatha amagxathu engunquko anomthelela ezinhlanganweni ezithile zikahulumeni, ngezindlela ezahlukahlukene. Ezobulungiswa ikakhulukazi beziyisihloko samaprojekthi ahlukehlukene enguquko njengoba esanda kuphakanyiswa nguMnyango wezobuLungiswa. Njengoba ukuguqulwa kohlelo lwezobulungiswa kudingwa nguMthethomsisekelo, umbuzo umi njengoba kulandela: Yiziphi izinyathelo okumele zithathwe ukuqinisekisa ukuthi inguquko ayibeki esimweni esingesihle ezinye izinhlangano zikahulumeni ezibaluleke ngokulinganayo, kanye namanye amagugu abalulekile anjengokwenzelwa obala kwezinto, ukuba nesibopho sokumela izinto kanye nokuzimela kwezezobulungiswa? Yini okumele yenziwe ukuphinda kugxilwe noma ukuguqula usiko lwezomthetho, ukubukwa kwezinto, ukusetshenziswa komqondo ukwakha isithombe sokuthile kanye nezindlela zomthetho ezisetshenziswayo kwezobulungiswa?

Since 1994, the government of the Republic of South Africa has been embarking on transformative measures that affect certain government institutions in various ways. The judiciary in particular has been the subject of various transformative projects as recently proposed by the Department of Justice. Since transformation of the judicial system is required by the Constitution, the question is as follows: What steps should be taken to ensure that the transformation does not compromise other equally important institutions of government and other important values such as transparency, accountability and the independence of the judiciary? What should be done to refocus or change the legal culture, attitude, imagination and legal methods of the judiciary?

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/codi/47/2/EJC27515
2006-01-01
2018-04-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error