1887

n Communicatio : South African Journal of Communication Theory and Research - Chaos and crisis : the Swiss Bank case study : research article

Volume 28, Issue 2
  • ISSN : 0250-0167
USD

 

Abstract

'n Vloedgolf finansiële krisisgebeure die afgelope paar jaar het die mediafokus toenemend op internasionale finansiële instansies laat val. Besigheidsorganisasies moet, ongeag hul grootte, toenemend in krisisomgewings funksioneer. In hierdie onstabiele en veranderlike besigheidsomgewing is 'n krisis nie meer 'n onverwagte voorval nie, maar eerder 'n onafwendbare realiteit. Die bestuur van beide krisisgebeure, en die geleenthede wat daaruit voortspruit, het die primêre opdrag van kommunikasiebestuurkundiges geword. Vanuit 'n openbare skakelperspektief kan die bestuur van krisisgebeure en vraagstukke as verwante prosesse beskou word omdat vraagstukke snel kan omskakel na krisisgebeure indien dit nie effektief bestuur word nie. 'n Proaktiewe benadering tot krisisbestuur moet beskou word as die organisasie se vermoë om vanuit 'n operasionele en kommunikasiebestuurshoek voorbereid te wees om die onverwagte en onvoorspelbare te hanteer. Chaosteorie veronderstel dat 'n krisis op 'n konseptuele vlak anders beskou moet word. Dit moet eerder as 'n transformerende gebeurtenis geag word waardeur die besigheidsorganisasie die geleentheid tot herstrukturering gebied word. Die effektiewe hantering van 'n krisisgebeurtenis verg 'n strategiese besigheidsbenadering wat organisasiebeeld herstel, en kapitaliseer op die geleenthede wat uit die voorval mag voortspruit. In hierdie artikel word chaosteorie as teoretiese vertrekpunt gebruik om die Switserse bankkrisis wat in 1995 'n aanvang geneem het, en oor 'n tydperk van vyf jaar ontplooi het, te ontleed. Chaosteorie word as analogie gebruik om die voortslepende krisisgebeure wat die Switserse bankkrisis gekenmerk het te probeer verklaar, en om aan te dui waarom die gebeure onhanteerbaar geword het. Uit die ontleding blyk dit dat die grootste leemte in die hantering van die Switserse Bankkrisis die versuim was om op proaktiewe wyse die nie-liniêre aard van menslike en organisasiesisteme te oorweeg in die hantering van die krisis. Gevolglik het dit aanleiding gegee tot 'n uitgebreide krisis waarin nie net die reputasie van die betrokke bank aangetas is nie, maar waar die hele Switserse Banksektor wêreldwyd aansien verloor het.

The spate of financial crises that have thrown international financial companies into the media spotlight has soared over the past decade. Whatever their size, companies today all have to operate in a crisis environment. In today's world business crises are no longer a matter of if, but rather when; no longer the exception, but the expected even the inevitable. Helping to manage both crisis and opportunity is the ultimate assignment for public relations professionals. From a public relations perspective, the management of issues and crises can be viewed as related processes, because issues can quickly escalate into a crisis if not dealt with effectively. A proactive approach to crisis management can be regarded as an organisation's ability to prepare for, and deal with, the very unexpected, both in operational and in communication terms. Chaos theory suggests that the concept of crisis needs to be reconceptualised as a transforming event that may lead to opportunity or to beneficial restructuring. Dealing effectively with a crisis should entail both image restoration strategy and business strategy, which can seize imminent opportunities resulting from the crisis. In this article, chaos theory is used as a framework for analysing the Swiss banking crises which began in 1995 and which evolved over a period of five years. Chaos theory is used as an analogy to structure the persistent problem situations that characterised the Swiss banking crises, and to explain why the crisis became intractable. From this analysis it is suggested that the failure of the Swiss banks to consider the non-linearity of human and organisational systems proactively gave rise to a protracted crisis situation that escalated into a global scale crisis, and resulted in tarnished reputations, not only for the banks involved, but also for the whole Swiss banking sector.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/commu/28/2/EJC27803
2002-01-01
2018-06-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error