1887

n Communicatio : South African Journal of Communication Theory and Research - From nipples and nationalists to full frontal in the new South Africa : an abridged history of pornography and censorship in the old and new South Africa

Volume 31, Issue 2
  • ISSN : 0250-0167
USD

 

Abstract

Dié artikel bestudeer die wyses waarop die Suid-Afrikaanse apartheid regimes die kwessie van pornografie benader en gehanteer het sowel as hoe en hoekom hierdie maatreëls verander het ná die totstandkoming van die nuwe Suid-Afrika. Pornografie in al sy verskillende vorme, as uitdrukking van menslike seksualiteit, is gelyktydig direk en indirek gekoppel aan die vryheid van spraak en uitdrukking. Laasgenoemde is die kruks van demokrasie. Gedurende die apartheid era het die Nasionale Party-regerings die kwessies van pornografie, erotiek en inderdaad menslike seksualiteit gehanteer deur 'n besonderse konserwatiewe stelsel van regulasies en burokratiese strukture. In die nuwe Suid-Afrika is dit vervang met 'n besonders liberale stelsel. Die verskeidenheid redes, gelyktydig duidelik en totaal onduidelik, vir beide die bestaan van die ou stelsel en die instelling van die nuwe stelsel is gevestig in die hart van apartheid en in die kruks van die nuwe bestel waarmee dit vervang is. Die artikel ondersoek hoe en hoekom die apartheidregerings hierdie kwessie beskou en hanteer het soos dit het en verder hoekom dit dramaties verander het in die nuwe Suid-Afrika. Die artikel se tydspan strek, ongeveer, van die 1890s tot vandag. End

This article examines the ways in which the South African apartheid regimes approached and dealt with the question of pornography as well as how and why these measures changed after the birth of the new South Africa. Pornography in all its various forms, as an expression of human sexuality, is at once directly and indirectly attached to the freedom of speech and expression. This freedom lies at the very crux of democracy. During the apartheid era, the National Party governments dealt with the issues of pornography, erotica and indeed the expression of human sexuality through a particularly conservative system of regulations and bureaucratic structures. This was replaced, in the New South Africa, with a particularly liberal system. The varied reasons, at once apparent and totally obscure, for both the existence of the old and the creation of the new systems lay at the very heart of apartheid and at the crux of that which replaced it. This article examines how and why the apartheid governments viewed and handled this issue in the way they did and why it was dramatically changed in the new South Africa. The timeline of the article is from the 1890s to the current day. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/commu/31/2/EJC27855
2005-01-01
2018-06-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error