1887

n South African Journal of Cultural History - The Van Riebeeck Society's journey : the origins and destination of the Van Riebeeck Society, 1918-2004

Volume 19, Issue 1
  • ISSN : 1011-3053
USD

 

Abstract


Hierdie artikel gee erkenning aan die feit dat die 86-jaar-oue Van Riebeeck Vereniging vir die Publikasie van Suid-Afrikaanse Historiese Dokumente reeds lank as 'n eiesoortige, kulturele organisasie in Suid- Afrika bestaan, met die uitsluitlike doelstelling om primêre historiese dokumente te publiseer. Dit gaan in op die Vereniging se oorsprong, werksaamhede en strategieë vir voortgesette bestaan.
Die artikel wys op die Vereniging se ontstaan vanuit die etos van blanke nasiebou wat gepaard gegaan het met die stigting van die Unie van Suid-Afrika in 1910. Gretig om die herkoms van die (blanke) nasie na te gaan, het die ondersteuners van die idee daarna gestrewe om sy geskiedenis en erfenis te boekstaaf. Nadat pogings om primêre bronne oor hierdie tema te publiseer, nie finansiële ondersteuning van die reeds swaar-belaste Unie-regering kon kry nie, is die hulp van die Suid- Afrikaanse Openbare Biblioteek as uitgewer ingeroep. Toe die tweede volume van sy reeks historiese publikasies egter skerp politieke kritiek ontvang het, is die publikasie-taak oorgeneem deur die Van Riebeeck- Vereniging, wat in 1918 spesiaal vir hierdie doel in die lewe geroep is. Sedertdien het dit 88 volumes gepubliseer, 'n ryke skat van primêre bronnemateriaal oor Suidelike Afrika.
Verder analiseer die artikel die aard van hierdie 88 volumes en kom tot die gevolgtrekking dat dit 'n te enge weergawe van die Suid- Afrikaans geskiedenis bevat - met betrekking tot temas, chronologie, taal en skrywers. Die slotgedeelte van die artikel handel oor die huidige verbreding van die fokus van die Vereniging.

Recognizing that the 86-year old Van Riebeeck Society for the Publication of South African Historical Documents is in South Africa, as a long-existing cultural organization dedicated solely to the publication of primary historical documents, this article investigates its origins, output and strategy for continued existence. The article locates the Society's origin in the ethos of white nation-building accompanying the establishment of the Union of South Africa in 1910. Keen to establish the historical pedigree of the (white) nation, supporters of the idea sought to publicize its heritage and history. After attempts to publish primary source material on the latter were initially unable to secure financial backing from the hard-pressed Union Government, recourse was instead had to the South African Public Library as a publishing body; however, when the second volume in its historical publishing series drew sharp political flak, this task was shifted to the new Van Riebeeck Society which was specifically set up in 1918 for this purpose. Since then, it has published 88 volumes containing rich original source material on southern Africa. The article analyses the nature of these 88 volumes and concludes that they represent a narrow conception of South African history, topically, chronologically, linguistically and authorially. How this conception is nowadays being broadened is the focus of the final section of the article.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/culture/19/1/EJC30618
2005-06-01
2018-05-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error