1887

n South African Journal of Cultural History - Forging national identity : institutionalizing foundation myths through monuments

Volume 19, Issue 1
  • ISSN : 1011-3053
USD

 

Abstract


Die artikel oorweeg hoe die huidige ywer om nuwe monumente en gedenktekens op te rig, tot die opbou van 'n nuwe Suid-Afrikaanse identiteit sal bydra. Elke nuwe politieke bestel vorm 'n groepsidentiteit deur 'n proses van selektiewe herinnering en die versinning van 'n bruikbare geskiedenis. Die noemenswaardigste aspek van hierdie proses is die versinning van 'n noodsaaklike oorsprongsmite, wat die nuwe bestel se oorsprong naspoor en daarvan begin verwoord. Hierdie artikel bied eerstens 'n teoretiese beskouing van oorsprongsmites en identiteit. Dit fokus op Suid-Afrika, met 'n bespreking van die "Groot Trek, " as die oorsprongsmite van die "Afrikanervolk". Die oorheersende temas in die mite sluit in die begeerte na vryheid van onderdrukking, die ervaring van ontberinge en swaarkry, en die nederige begeerte om grond en 'n beskeie woonplek te besit. Die artikel poog om te bewys dat die sleuteloorsprongsmite van die na-apartheidstaat en die grondslag vir die hedendaagse Suid-Afrikaanse nasionale identiteit die vryheidstryd is. Dit betrek alle vorme van weerstand teen koloniale onderdrukking. Opvallende ooreenkomste tussen die nuwe en die ou oorsprongsmites word onderskei. Ook word aangetoon hoe die beleid (veral die nuwe Suid-Afrikaanse erfeniswetgewing) as meganisme dien om die oorsprongsmite tot uitvoer te bring en hoe nuwe monumente, gedenktekens, erfenisterreine en standbeelde dit in 'n tasbare werklikheid verander.

This article considers how the current drive to establish new monuments and memorials contributes to the construction of a new South African identity. Every new political order forms a group identity through a process of selective remembering and invention of usable pasts. The most significant aspect of this process is the forging of a compelling foundation myth, which traces the roots and defines the beginning of the new order. This article will first offer some theoretical considerations about foundation myths and identity. It then focuses on South Africa, discussing the "Great Trek" as the foundation myth of the Afrikaner "nation". The dominant themes in this myth include the quest for freedom from oppression; the experience of deprivation and suffering; and the humble desire for land and a modest home. The article then argues that the key myth of origin of the post-apartheid state and the basis of present-day South African national identity is the "Struggle" for liberation, which includes resistance against all forms of colonial oppression. Striking parallels between new and old foundation myths can be observed. It will be shown how policy (notably the new South African heritage legislation) serves as a mechanism for implementing the foundation myth and how new monuments, memorials, heritage sites and statues translate it into tangible reality.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/culture/19/1/EJC30620
2005-06-01
2018-05-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error