1887

n South African Journal of Cultural History - Wedersydse kulturele verryking in die ontwikkelingsgang van Afrikaans en die Afrikatale in Suid-Afrika

Volume 22, Issue 1
 • ISSN : 1018-0745
USD

 

Abstract

The content of this article can be subdivided into three main sections, namely:

 • The adoption in Afrikaans of lexical items related to words in the African languages.
 • The grammatical integration in the African languages of lexical items related to words in the Afrikaans language with special references to the Sotho languages.
 • The influence of the African languages in regard to some literary creations in Afrikaans.
 • In the first section a selection has been made of lexical items related to words in the African languages which are recorded in two comprehensive Afrikaans etymological dictionaries. In various instances the explanation in the dictionaries concerning the origin and meaning of the words has been adapted from a Bantu linguistic perspective. Some examples of lexical items which do not occur in any publication are also discussed.
  In section two the linguistic integration of loanwords from Afrikaans especially in the Sotho languages is investigated. An aspect such as the subordening of nouns taken over from Afrikaans into various noun classes is illustrated. Attention is also given to other language phenomena borrowed from Afrikaans which have been fully integrated in the Sotho languages and which are marked by a high usage frequency. The third section deals with some preliminary observations and remarks concerning the influence of the African languages on the literary creations of some prominent Afrikaans authors.

  Die inhoud van die artikel kan in drie hoofafdelings onderverdeel word, naamlik:

 • Die ontlening in Afrikaans van leksikale items wat met woorde in die Afrikatale verband hou.
 • Die grammatiese integrering in die Afrikatale van leksikale items wat uit Afrikaans ontleen is, met spesiale verwysing na die Sothotale.
 • Enkele waarnemings rakende die invloed van die Afrikatale op sekere literêre skeppinge in Afrikaans.
 • In die eerste afdeling is 'n keuse gedoen van leksikale items in Afrikaans wat met woorde in die Afrikatale verband hou en in twee omvattende Afrikaanse etimologiese woordeboeke opgeneem is. Die beskrywing van sodanige woorde in die woordeboeke rakende hulle oorsprong en betekenis is in sekere gevalle aangepas of vervang uit 'n Bantoe-linguistiese perspektief. Enkele voorbeelde van leksikale items wat nog nêrens opgeteken is nie, word ook in die artikel behandel.
  In die tweede afdeling word die grammatiese integrering van leenwoorde uit Afrikaans veral in die Sothotale ondersoek. 'n Aspek soos die groepering van Afrikaanse naamwoorde in verskillende klasse word geïllustreer. Voorbeelde word gegee van taalverskynsels wat ten volle in die Sothotale opgeneem is en wat deur 'n hoë gebruiksfrekwensie gekenmerk word.
  In afdeling drie word enkele gevalle aangetoon van Afrikaanse literêre skeppinge wat deur die Afrikatale beïnvloed is.

  Loading full text...

  Full text loading...

  Loading

  Article metrics loading...

  /content/culture/22/1/EJC30716
  2008-06-01
  2018-04-27

  This is a required field
  Please enter a valid email address
  Approval was a Success
  Invalid data
  An Error Occurred
  Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error