1887

n South African Journal of Cultural History - Editorial

Volume 29, Issue 1
  • ISSN : 1011-3053
USD

 

Abstract

It was 31 years ago (in January 1984) that the first volume of the South African Society for Cultural History was produced. The far-sighted editor, Dr (subsequently Prof.) OJO (Cobus) Ferreira and his co-editor, Dr JC Pretorius, started the initiative. Two language advisors, Mr DPM Botes and Mrs H Dreyer, rendered their passionate and frequent support. Without explicitly stating the original rationale and vision of the Journal, it was widely accepted that the (SAJCH) should and must only accommodate cultural articles related to a heritage and legacy of tangible artefacts and the intangible heritage of a group or society. Prof. Ferreira remembers that articles were easily rejected if they did not conform to this narrow standard as vision. The scientific practice of culture as a science was also endorsed and enhanced since the founding of the Journal as part of the South African Society for Cultural History on 30 September 1982. The 1984 editorial then stated that : "Cultural history is a comprehensive discipline and the fields of interest of the practitioners of this science are naturally diverse. The editorial committee will endeavour to do justice to the different cultural components, yet will at the same time emphasise the integrated nature of the relationships between these components." Decades later, the extended view of culture and cultural history is noticeable in publications of the SAJCH. The vast variety originating from both Afrikaans and English authors has thus far provided inclusivity and richness with regard to the history of the journal; inclusivity and wealth that should indeed be explored with a view to furthering the inclusion and accommodation of the proud heritage of all cultures in South Africa. The editorial board of the SAJCH also wants to acknowledge the valued contribution of Estelle Pretorius. For eight years Estelle served as editor until 2014, and she accomplished this mammoth task very efficiently and with exceptional cheerfulness.

Dit was 31 jaar gelede (in Januarie 1984) dat die eerste volume van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis gepubliseer is. Die versiende redakteur, dr. (later prof.) OJO (Cobus) Ferreira en sy mederedakteur, dr. JC Pretorius, was vir hierdie inisiatief verantwoordelik. Twee taaladviseurs, mnr. DPM Botes en mev. H Dreyer het die eerste redakteurs sorgsaam bygestaan.Alhoewel 'n konkrete rasionaal en visie vir publikasie in die tydskrif gedurende die beginjare nie so uitgestippel was nie, is daar algemeen aanvaar dat die (SATKG) slegs kultureelgerigte navorsingsbydraes behoort te aanvaar en dan wel dié wat met 'n fisiese erfenis en/of 'n nalatenskap van tasbare en nie-tasbare artefakte van 'n groep of van die breër gemeenskap verband hou. So onthou prof. Ferreira dat artikels eertyds maklik afgekeur is indien dit nie aan die destydse beperkte begrip van kultuur voldoen het nie. Die wetenskaplike praktyk van kultuur as 'n wetenskap is ook onderskryf en versterk sedert die vestiging van die tydskrif as deel van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis wat op 30 September 1982 begin is. Die eerste 1984-redaksie het verklaar dat : "Kultuurgeskiedenis 'n wydvertakte dissipline [is] en [dat] die belangstellingsvelde van die beoefenaars van hierdie wetenskap natuurlik wyd-uiteenlopend [is]. Die redaksie sal egter steeds daarna streef om die onderskeie kultuurkomponente tot hulle reg te laat kom, maar om ook klem te lê op die geïntegreerde verbandlegging tussen hierdie komponente." Dekades later val dit steeds op dat hierdie uitgebreide siening van kultuur en kulturele geskiedenis steeds in publikasies van die SATKG geag word. Die redaksie van die SATKG kan ook nie nalaat om die gewaardeerde bydrae van Estelle Pretorius te erken nie. Estelle het vir agt jaar (tot 2014) as redakteur gedien en sy het hierdie groot taak besonder effektief en met uitsonderlike blymoedigheid deurgesien. Die wye verskeidenheid artikels vanuit talle dissiplines, asook ruim bydraes in beide Afrikaans en Engels, het tot dusver inklusiwiteit en diepte in die tydskrif verseker. Vir die toekoms behoort die trotse erfenis van alle kulture in Suid-Afrika op 'n meer konstruktiewe wyse aangemoedig en geakkommodeer te word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/culture/29/1/EJC174627
2015-06-01
2018-06-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error