1887

oa De Jure - Where does mining stop and manufacturing commence? A critical analysis of section 15A of the Income Tax Act

Volume 45, Issue 1
  • ISSN : 2225-7160

 

Abstract


Die doel van die artikel was om die resultate van 'n kritiese ontleding gedoen op die duidelikheid sowel as waarde toegevoeg vir belastingpligtiges in die mynbedryf, met die toevoeging van artikel 15A tot die Inkomstebelastingwet, weer te gee. 'n Literatuurstudie is gedoen wat die verskille tussen wat "'n proses van myn" teenoor "'n proses van vervaardig" sou behels, ondersoek het. Die artikel lig voorts die feit uit dat in werklikheid die myn van 'n mineraal en die daaropvolgende vervaardiging van die mineraal in iets nuts heel dikwels as deel van 'n aaneenlopende proses plaasvind, wat dikwels moeilik onderskeidbaar is van mekaar (soos prominent uitgewys is in die saak van [2010] 3 All SA 594 (SCA)). Die literatuurstudie het gefokus op die relevante artikels van die Inkomstebelastingwet, sowel as relevante regspraak, met die hooffokus op . Daar is gevind dat, ten spyte van die toevoeging van artikel 15A tot die Inkomstebelastingwet, ('n artikel wat pertinent toegevoeg is tot die wet as 'n direkte gevolg van die probleme deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in ondervind), is die onderskeid tussen die begrippe "proses van myn" teenoor "proses van vervaardig" steeds onduidelik. Presies wanneer iets "gewin" word as deel van 'n mynproses is steeds onduidelik.
Die artikel stel voor dat die term "gewin", wat tans slegs deel vorm van die omskrywing van "mynbou" in artikel 1 van die Inkomstebelastingwet, apart omskryf moet word in artikel 1 van die Inkomstebelastingwet. Hierdie artikel dui dat 'n die toevoeging van 'n omskrywing vir "gewin" 'n wesenlike bydrae sal lewer tot die waarde wat artikel 15A werklik toevoeg, aangesien artikel 15A net van toepassing is op belastingpligtiges wat mynboubedrywighede beoefen. Anders gestel, slegs waar 'n belastingpligtige seker is dat in werklikheid "mynbou" beoefen word, is die toepassing en riglyne verskaf in artikel 15A van die Inkomstebelastingwet, soos deur die wetgewer beoog is, van toepassing op die belastingpligtige. Wanneer dit dus makliker is om te bepaal of die belastingpligtige in werklikheid "mynbou" beoefen, deur "gewin" vir 'n mynbouproses apart te omskryf, sal dit duideliker wees om te bepaal of artikel 15A van die Inkomstebelastingwet op die belastingpligtige van toepassing is.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/dejure/45/1/EJC135310
2012-01-01
2018-06-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error