1887

oa De Jure - The suitability and unsuitability of in constitutional law - inter-communal relations versus public office-bearing

Volume 47, Issue 2
  • ISSN : 2225-7160

 

Abstract

The value of , among other things encapsulating the notions of humaneness, human dignity, reconciliation, group solidarity, compassion, the establishment and the maintenance of warm relations and restorative justice is autochthonous to South African law, more in particular South African constitutional law. Lately it has come to play an increasingly important part in South African constitutional jurisprudence. It is not possible to measure exactly how prominent the place is that occupies in the public order and in the public service. However, judging by the Constitutional Court, who observed that the spirit of is part of the deep cultural heritage of the majority of the population, might be far more important than one might generally tend to assume. This article assesses the relevance or otherwise of in constitutional law. The discussion proceeds from the jurisprudence of the Constitutional Court on , thus beginning in section 2 with an overview of the judicial pronouncements on .


In hierdie artikel word aangevoer dat in bepaalde kontekste in die staatsreg van besondere waarde kan wees, maar dat die toepaslikheid daarvan op ander gebiede onder verdenking is. Wat die toepaslikheid daarvan betref, word geredeneer dat daar 'n korpus van reg, genaamd die reg van inter-gemeenskapsbetrekkinge aan die ontwikkel is. Die grondslag hiervan is in die wesensaard van die staat self. Op die keper beskou is die staat die beliggaming van, en waarborg vir die openbare vrede (of behoort dit ten minste so te wees). Die openbare vrede is op sy beurt afhanklik van die instandhouding van gesonde betrekkinge tussen gemeenskappe, by gebreke waarvan die veiligheid van die gemeenskappe in die gedrang kom en die stabiliteit, en trouens die voortbestaan van die staat self, in die gedrang kom. In die bespreking word met verwysing na die beskouing in Suid-Afrikaanse regspraak oor aangevoer dat saam met die verbod op haatspraak en dergelike verbiedinge wat die openbare vrede kan ontwrig, sowel as die internasionale reg rakende volksmoord en verwante internasionale misdade, die ontluikende reg van intergemeenskapsbetrekkinge, beliggaam. Daarenteen kan egter treffend ontoepaslik wees naamlik op die gebied van openbare ampsbekleding. Die kernvraag by openbare ampsbekleding is of die ampsbekleër vir die openbare amp waarin sy/haar aangestel is, geskik is en die pligte wat met die amp vereenselwig word, soos dit in die toepaslike reg beskryf word, getrou (kan) uitvoer. Openbare ampsbekleding hang juis nie primêr van die persoonlike verhoudings van die ampsbekleër met die publiek of met die hoofde of ondersgeskiktes van die ampsbekleër af nie. Inteendeel, warm verhoudings kan juis verkeerdelik voortspruit uit oorwegings wat allermins met die betrokke amp vereenselwigbaar is. Dit kan voorkom omdat die kunsmatige identiteit van openbare ampsbekleding met vermeende -geïnspireerde knusse betrekkinge wat niks met die nakoming van openbare ampspligte te doen het nie, verwar word. Om hierdie rede is die aanwending van -geïnspireerde goeie verhoudings in die konteks van openbare ampsbekding bevraagtekenbaar.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/dejure/47/2/EJC166192
2014-01-01
2018-05-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error