1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - Income-generating projects in rural communities: from theory to practice - a personal report

Volume 29 Number 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Hierdie artikel berig oor die derde fase van 'n studie vir die ontwikkeling van 'n strategie vir die fasilitering van projekte wat poog om inkomste te genereer deur hoofsaaklik handvervaardigde goedere te produseer. Die artikel word ook aangebied as 'n voorbeeld vir deelnemende ontwikkeling (<I>participatory development</I>). <br>Die volgende doelstellings is vir hierdie fase van die studie gestel:<ul><li>Om die aannames van die aktiwiteitsmodel (Trollip, 2001) te toets en te verfyn vir toepassing in opleidingsprogramme vir inkomstegenereringsprojekte <li>Om PLA-metodes (plan, leer en aksie-metodes) te toets om onafhanklikheid te bevorder en ontwikkeling te fasiliteer <li>Om die rolspelers bewus te maak van probleme rondom inkomstegenereringsprojekte en hulle by die ontwikkeling van 'n ondersteuningstruktuur vir hierdie tipe projekte te betrek.</ul>'n Groep vroue in die omgewing van die Tswaing Krater-museum wat die behoefte uitgespreek het om inkomste te genereer deur kunshandwerkartikels te produseer, het aan die studie deelgeneem. Die omstandighede / konteks van dié vroue was tipies van baie agtergeblewe vroue in die noorde van Suid-Afrika. Hulle woon in 'n gebied sonder water en elektrisiteit, vervoer is beskikbaar maar duur, die gemiddelde geletterdheidsvlak is laag, en veral die ouer en minder geletterde vroue handhaaf nog in 'n mate die gebruike van 'n eie kultuur. <br>Tydens dialoog en waarnemeing is behoeftes bepaal. Met behulp van deelnemende waarnemingsmetodes soos dialoog, rolspel, selfleer in werklike situasies, nadoen en uittoets is die groep gefasiliteer om 'n inkomstegeneringsprojek aan te pak. Die aannames en aktiwitieite wat in Trollip (2001) se aktiwiteitsmodel uiteengesit is, het die studie gerig. <br>Hoewel die konteks van verskillende groepe of projekte waarskynlik sal verskil, blyk dit uit die sukses wat met hierdie projek behaal is dat die aktiwiteitsmodel toepassingsmoontlikhede het. Daar word beoog om die model in die volgende fase van die studie in 'n programraamwerk te formuleer. Die raamwerk kan dan aangewend word om soortgelyke studies te rig en as grondslag vir impakstudies te dien.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/29/1/AJA03785254_43
2001-01-01
2018-05-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error