1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - Apparel shopping orientation : two decades of research

Volume 29 Number 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Aankoopori�ntasie word gedefinieer as 'n verbruiker se aankoopstyl wat spesifieke nadruk plaas op koopspesifieke lewenstyle insluitend aankoopaktiwiteite, belangstellings en opinies. Dit reflekteer 'n beskouing van aankope as 'n komplekse persoonlike, sosiale, ekonomiese en ontspanningsfenomeen. Dit blyk uit die literatuur dat aankoopori�ntasie 'n persoonlike dimensie en 'n markgedragdimensie het wat gestalte vind in 'n algemene benadering tot die verkryging van goedere en dienste wat voorkeure t.o.v. inligtingsbronne, die winkel (winkelvoorkeurgedrag) en winkeleienskappe (insluitend winkelbeeld) omvat. <br>Die doel van die studie is om navorsing oor koopori�ntasie van klereverbruikers op te teken en te analiseer. Die keuse van artikels is gebaseer op die volgende kriteria: a) empiriese navorsing oor koopori�ntasie in die algemeen en spesifiek ten opsigte van klere, b) publikasie in 'n professionele tydskrif gedurende die periode 1980 tot 1999. Die inligting wat opgeteken en ontleed is, sluit onder meer die volgende in: outeur(s) en datum; steekproef; metings en responskoers (indien gerapporteer); veranderlikes ondersoek (volgens die meetinstrumente) en die verskillende klere-aankoopori�ntasies soos gerapporteer deur die navorsers. <br>Darden (1980:43) se Patronage Model of Consumer Behavior is as die teoretiese vertrekpunt vir die ontleding van die literatuur geneem. Daar is gevind dat veranderlikes wat in samehang met klere-aankoopori�ntasies ondersoek is, primêr onder persoonlike eienskappe ressorteer. Navorsers het ook inligtingsbronne as 'n veranderlike by hul ondersoeke ingesluit, sowel as produkeienskappe, winkeleienskappe (waarby winkelbeeld ingesluit is), en winkelvoorkeurgedrag. Dit ondersteun Darden (1980) se model, alhoewel die verwantskappe nie noodwendig empiries getoets is nie. Die klere-aankoopori�ntasies wat in die navorsing gerapporteer is, is georden om 'n mate van verfyning te bewerkstellig en 'n klassifikasie daar te stel wat in verdere navorsing gebruik en getoets kan word. Nege kategorieë is in die voorgestelde klassifikasie vervat. <br>Die belangrikste bydrae van hierdie artikel is om 'n oorsig te gee en tendense in navorsing oor klere-aankoopori�ntasies uit te wys. Veranderlikes wat met klere-aankoopori�ntasies verband hou, is geïdentifiseer en kan empiries ondersoek word met Darden (1980) se model as vertrekpunt. Die voorgestelde klassifikasie van klere-aankoopori�ntasies bied 'n riglyn vir die opstel van vraelyste met die oog op empiriese verifikasie.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/29/1/AJA03785254_45
2001-01-01
2018-04-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error