1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - Adult education : an approach for use in consumer education programmes

Volume 30 Number 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Hierdie artikel is 'n poging tot die samestelling van 'n gekategoriseerde, maar geïntegreerde lys van beginsels wat tydens verbruikersonderrig gevolg kan word. Die lys word as 'n samevatting van die beginsels soos in die bestudeerde literatuur aangetref, voorgehou om as vertrekpunt te dien tydens die ontwerp van volwasse leeraktiwiteite in 'n bepaalde situasie. Die lys is gekategoriseer volgens die eienskappe van die volwasse leerder, die leersituasie en die leerproses. Die grondslag van die konsep 'volwasse leer' is as uitgangspunt geneem, naamlik die behavioristiese benadering, kognitiewe teorie�, beginsels van humanisme, sosiale leerteorie en konstruktivisme. teorieë spesifiek op volwasse leer gefokus, word uitgesonder. Hierdie teorieë word volgens Merriam en Caffarella (1991:249) onderverdeel in dié met die oog op die eienskappe van volwassenes, dié wat die volwassene se lewensituasie beklemtoon en dié wat rondom veranderinge in die bewuste sentreer. Hierdie drie kategorieë is breedweg na die konsepte 'eienskappe van die volwasse leerder', 'leersituasie' en 'leerproses' herlei, wat deurgaans in hierdie artikel geld. Verskillende teorieë binne elk van hierdie kategorieë is verder bespreek.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/30/1/AJA03785254_61
2002-01-01
2018-04-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error