1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - The potential of a script to portray the acquisition of major household appliances in consumer behaviour research

Volume 30 Number 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Die aankoop van groot elektriese huishoudelike toerusting word kragtens die belangrikheid van die aankoop, die hoeveelheid geld wat betrokke is en die kort- en langtermyn gevolge van die aankoop, as komplekse ho�-risiko-aankope beskou wat spanning en verwarring by verbruikers kan veroorsaak. Sodanige aankope word dus gewoonlik met groot onsekerheid en omsigtigheid hanteer. Daar is uiteenlopende verslae van hoe verbruikers hierdie onsekerheid aanspreek. Sommige rapporteer meer intense inligtingsoeke en produkevaluering terwyl ander toon dat verbruikers hulle tot meer eenvoudige besluitnemingstrategie� wend. <br>Tradisionele verbruikersbesluitnemingsmodelle word gewoonlik gebruik as teoretiese raamwerke om navorsing op hierdie gebied te struktureer. In hierdie modelle word die besluitnemingsproses as kompleks en bestaande uit verskeie stadia voorgehou. Besware wat met verloop van tyd teen die gebruik van tradisionele besluitnemingsmodelle aangeteken is in samehang met teenstrydige bewyse van hoe verbruikers onsekerheid tydens besluitneming hanteer, het gelei tot die generering van 'n teks vir die aankoop van groot elektriese huishoudelike toerusting in 'n poging om 'n meer realistiese weergawe van die aankoopproses daar te stel (Erasmus et al, 2002c). <br>Hierdie bespreking het ten doel om die voordele van 'n teks te identifiseer en verduidelik om verbruikersgedrag beter te kan verstaan en om doelgerigte pogings deur die kleinhandel en industrie aan te moedig om praktykprobleme aan te spreek. Die aankoop van huishoudelike toerusting word eers binne 'n tradisionele verbruikersbesluitnemingsraamwerk bespreek en daarna volgens voorstelling in die teks. <br>Die struktuur en inhoud van die teks is uiteindelik selfverklarend. Hoewel sekere stappe in die teks groot ooreenkomste met stadia van die besluitnemingsproses toon, lê die unieke eienskappe van die teks verskeie probleme bloot. Ten spyte van die kompleksiteit van die besluitnemingstaak, is inligtingsoeke beperk. Hoewel kleinhandelaars as die ideale platform vir verbruikersopvoeding en verbruikersfasilitering identifiseer word, voldoen dit nie aan verbruikers se verwagtinge nie. Wanneer die inhoud van die geskif met bestaande teorie in verband gebring word, kan afgelei word dat verbruikers se hantering van die aankoopproses die gevolg van onsekerheid is. 'n Doelbewuste poging deur die kleinhandel, industrie en belanghebbendes binne die professie verbruikerswetenskap is nodig om praktykprobleme aan te spreek. Dieselfde gevolgtrekkings sou nie op grond van verbruikersbesluitnemingsmodelle afgelei kon word nie.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/30/1/AJA03785254_67
2002-01-01
2018-06-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error