1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - Factors affecting the purchasing of rabbit meat : a study of ethnic groups in the Western Cape

Volume 32 Number 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Die bemarking van konynvleis in ander lande het 'n verskuiwing ondergaan, van die verkoop van heel konynkarkasse tot die later ontwikkeling van die verkoop van konynvleis in porsies as 'n geriefsverpakking. Ander bemarkingsvraagstukke met betrekking tot konynvleis, byvoorbeeld of daar 'n mark daarvoor is, is nie ondersoek nie. In hierdie studie is die bemarkingspotensiaal van konynvleis ondersoek. Die beskrywende opnamemetode, wat gebruik maak van 'n gestruktureerde vraelys, is gebruik en toegepas op 304 respondente. Die gemiddelde waardes van faktore wat die bemarking en aankoop van konynvleis be�nvloed, is bereken. Dit was bepaal dat die mark vir konynvleis nog baie beperk is. Slegs 43% van die respondente wat wel konynvleis verbruikers is, het aangedui dat hulle een of twee keer per maand konynvleis sal wil eet, waarvan 29 swart, agt wit en 23 bruin respondente was. Die voorgenome frekwensie van inname van die res van die verbruikers van konynvleis was een of twee keer per jaar. Die resultate dui daarop dat respondente, wat verbruikers van konynvleis is, dit sou verkies om konynvleis in porsies (53%), eerder as die hele karkas te koop. Indien vars verkoop, sal dié porsies die bemarkbaarste wees. Varsheid is deur al die respondente, ongeag etniese groep, as die belangrikste kwalitatiewe eienskap van konynvleis beskou. Die meeste respondente het aangedui dat hulle die agter- en voorbeen, en borsgedeeltes as porsies sal verkies, met die agterbeen as die mees gewilde gedeelte en die borsgedeelte as die minste gewild. Die verskille wat waargeneem is in die opinies met betrekking tot die bemarking van heel karkasse, het aangedui dat die swart respondente die kop saam met die karkas sou wou koop. Die hoofrede vir dié voorkeur, is dat hulle wil seker maak dat die karkas wat aan hulle verkoop word, inderdaad dié van 'n konyn is, en nie van 'n kat nie. <br>Die respondente wat verbruikers van konynvleis is, het aangedui dat hulle sou verkies om die aankoop van konynvleis te beperk tot supermarkte (41%), slagters (44%), jagters (30%) en restaurante (23%), eerder as om konynvleis van telers te verkry. Maksimum verkope van konynvleis kan bereik word deur 'n manipulasie van die verkoopprys. Resultate het aangedui dat die meeste respondente (61%) sou verkies om konynvleis teen 'n prys laer as dié van hoender aan te koop, terwyl 37% gewillig sou wees om meer vir konynvleis as vir hoender te betaal. Die verwagtinge en voorkeure van die verskillende respondente met betrekking tot konynvleis is 'n belangrike faktor wat in gedagte gehou moet word by die bemarking daarvan. Blanke respondente het aangedui dat hulle die vleis van maer, jong (sagte) konyne sal verkies, terwyl swart respondente aangedui het dat hulle 'n voorkeur sou hê vir vetterige, taaier konynvleis.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/32/1/AJA03785254_85
2004-01-01
2018-05-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error