1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - Recycling of textiles : the South African scene

Volume 32 Number 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

'n Versnelde ekonomiese groei en ontwikkeling in die nuwe politieke era wat Suid-Afrika nou betree, kan 'n hernude aanslag op die omgewing beteken as gevolg van industriële afval. Hersiklering bied 'n geleentheid om industriële en huishoudelike afval in bruikbare produkte te omskep. Die noodsaak vir die hersiklering van tekstielafval kan gemotiveer word deur die verhoogde kostes van grond vir en die vermindering in die beskikbaarheid van stortingsterreine, asook die uitputting van ons natuurlike grondstowwe wat andersins plaasvind. <br>Die doel van die studie was om vas te stel wat die huidige situasie ten opsigte van hersiklering in die tekstielbedryf is. Aspekte soos die volgende is onder andere ondersoek: Metodes van afvalwegdoening; hersikleringspraktyke; bereidwilligheid om te hersikleer en hersikleerde produkte te gebruik; persepsie ten opsigte van die haalbaarheid van so 'n proses; struikelblokke ten opsigte van hersiklering en geskikte bemarkingstrategie�. Die metode van ondersoek het die ontwikkeling en uitstuur van 'n gestruktureerde vraelys behels. Die vraelys is aan al die nywerhede wat aan die Tekstielfederasie behoort, uitgestuur. <br>Die resultate het aangedui dat verskeie afvalwegdoenpraktyke gevolg word. Die meeste tekstielvervaardigers verkoop hulle afval terwyl die helfte van die vervaardigers van hulle afval hersikleer. Die tekstielvervaardigers is redelik positief ten opsigte van hersiklering asook die gebruik van hersikleerde produkte in hulle produksie, met inagneming van die ekonomiese haalbaarheid daarvan. Volgens hulle is die belangrikste struikelblokke ten opsigte van hersiklering die gebrek aan toerusting en tegnologie, hersikleerde materiaal en 'n geskikte mark. Die meeste tekstielvervaardigers ondersteun 'n bemarkingstrategie wat 'n sterk handelsvraag na hersikleerde produkte skep en hulle beveel intensiewe advertering aan. <br>Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die verbruiker beter ingelig moet word ten opsigte van die aard en kwaliteit van hersikleerde produkte en dat die tekstielvervaardiger aangemoedig moet word om meer intensief te hersikleer.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/32/1/AJA03785254_88
2004-01-01
2018-04-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error