1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - Associations with rabbits and rabbit meat of three different ethnic groups in Stellenbosch, South Africa

Volume 33 Number 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Die vraag kan gevra word of die produksie van konynvleis 'n lonende mikro-besigheid kan wees. Vir die verbruiker hou dit voordele in: dit verskaf 'n gesonde vleisalternatief weens die relatief lae vetinhoud, gunstige vetsuursamestelling en hoë prote�eninhoud. Terselfdertyd bied dit afwisseling op die spyskaart. Data oor die faktore wat die potensiële verbruik van konynvleis in Suid-Afrika be�nvloed, is nie beskikbaar nie. Ten spyte van allerlei soektogte op verskillende wetenskaplike databasisse, naamlik EbscoHost, FSTA, ProQuest, Religion Index, Science Direct en Social Sciences Citation Index, asook populêre soekenjins soos Google, is bykans geen literatuur gevind oor die assosiasies van individue met voedsel of met konyne en konynvleis nie, wel oor hulle houding jeens voedsel en hul persepsies van voedsel. Dit ly geen twyfel nie dat mense se assosiasies hul persepsies oor voedsel beïnvloed en, op die langtermyn, die aanvaarding van die produk op die mark. Derhalwe is die assosiasies met konyne en konynvleis ondersoek by drie etniese groepe, naamlik swart (n=101), wit (n=102) en bruin respondente (n=101) in Stellenbosch, Suid-Afrika. Daar is gebruik gemaak van 'n vooraf getoetste, gestruktureerde vraelys en daar word in die verslag oor vier kategorieë van vrae wat assosiasies met konyne en konynvleis ondersoek, gerapporteer, naamlik algemene gedagtes wat opkom by die respondent as die woord 'konynvleis' hom voordoen (oop vraag); beskrywings vir konynvleis ('n geslote vraag); landbouprodukte waarmee konynvleis geassosieer word (geslote vraag); en die vraag of bygelowe met konynvleis en konyne geassosieer word (geslote vraag) en, indien wel, is die respondente gevra om daarop uit te brei (oop vraag). Met behulp van chikwadraattoetse is vasgestel dat daar betekenisvolle verskille was tussen die verskillende etniese groepe in die verhouding van die response vir sekere (nie alle) assosiasies tot die getal response per etniese groep vir 'n bepaalde vraagkategorie. <br>Voorbeelde van sodanige betekenisvolle verskille is dat 'n oorgrote proporsie blanke respondente konyne met 'n oulike troeteldier (p<0, 01) en met die troeteldierbedryf (p<0, 01) geassosieer het, terwyl meer swartes en kleurlinge dit met vleis geassosieer het (p<0, 01). Daar was betekenisvolle verskille in proporsie binne die etniese groepe vir hulle assosiasie van konyne met bygelowe. Meer swartes (p<0, 01) het konyne met bygelowe geassosieer. <br>In die konteks van volhoubare voeding vir plattelandse ondervoede gemeenskappe kan 'n tuisindustrie met konyne 'n geleentheid bied om probleme met wanvoeding aan te spreek, veral as in ag geneem word dat dit die swart respondente is wat konyne die meeste met vleis geassosieer het. Daar is egter sekere teelrisiko's verbonde aan so 'n tuisnywerheid. Tensy sterk en geslaagde bemarkingsaksies geloods word, kan 'n mikro-besigheid wat daarop gemik is om konynvleis te bemark as 'n ekonomiese risiko gesien word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/33/1/AJA03785254_76
2005-01-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error