1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - The paradox of progress : inexperienced consumers' choice of major household appliances

Volume 33 Number 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Beter werkgeleenthede en hoër inkomstes na die aanvaarding van 'n nuwe politieke en sosio ekonomiese bestel in Suid-Afrika in 1994, het meegebring dat groot getalle onervare swart verbruikers na meer welvarende stedelike gebiede migreer het om nuwe geleenthede aan te gryp in 'n poging om hulle lewenstyl te verbeter. Uiteraard sal verbruikers wat beperkte produkverwante verbruikersosialisering ondergaan het en later in hulle lewe met die kompleksiteit van verbruikersbesluite gekonfronteer word, maklik oorweldig word deur 'n groot produkkeuse. Ongelukkig kan hulle maklik uitgebuit word as gevolg van hulle onkunde en gebrekkige ervaring. Dit dui op die paradoks van vooruitgang wat 'n vrugbare te�laarde skep vir uitbuiting van weerlose verbruikers in die mark. Baie min inligting kon gevind word wat lig werp op onervare verbruikers se beoordeling van die gehalte van produkte en die gebruik van spesifieke indikatore wat vir hulle as 'n aanduiding van die betroubaarheid van produkte kan dien. Hierdie navorsing het spesifiek gefokus op onervare verbruikers se evaluering van groot huishoudelike toerusting - 'n kommoditeit wat in groot aanvraag is in moderne huishoudings sowel as die huishoudings van verbruikers wat laat in hulle lewe eers huiseienaarskap kon ervaar en met die gebruik van elektrisiteit in hulle huise te doen gekry het. Die doel was om indikatore te identifiseer wat deur onervare verbruikers gebruik word om die gehalte van toerusting te onderskei tydens vooraankoopevaluering. Die verwagting was dat beperkte verbruikersosialisering hulle sou noop om op surrogaatindikatore van gehalte staat te maak om te kompenseer vir 'n gebrek aan relevante produkkennis en persoonlike produkondervinding. <br> 'n Positivistiese navorsingsbenadering is gevolg. 'n Kombinasie van kwalitatiewe en kwantitatiewe dataversamelingstegnieke is gebruik om die gehaltebeoordeling van groot huishoudelike toerusting te beskryf soos dit gedoen is deur onervare verbruikers van twee verskillende geografiese gebiede wat verskillende ouderdomsgroepe verteenwoordig het. <br> Die gebrek aan ervaring van beide groepe verbruikers is bevestig deur hulle beperkte ondervinding met elektrisiteit in hulle eie huishoudings en beperkte eienaarskap van toerusting oor tyd. 'n Teenstrydigheid is gevind tussen deelnemers se aanduiding van verwagte en gerapporteerde lewensduursyfers vir 'n lys van dertien tipes toerusting. Hoewel vervangingsaankope deur sosio-ekonomiese veranderlikes, produkeienskappe en tydfaktore beïnvloed word, is kommerwekkende lae gemiddelde lewensduursyfers vir toerusting aangeteken. <I>Handelsnaam</I> word blykbaar as 'n prominente aanduider van gehalte deur alle vebruikers gebruik. Dit bevestig Dawar en Parker (1994) se siening dat sekere kriteria van ""universele belang"" is. Die gebruik <I>prys, waarborg en advertensie</I> as surrogaatindikatore van gehalte, was opvallend. Vriende en familie word oënskynlik meer dikwels geraadpleeg tydens gehaltebeoordeling as verkoopsmense hoewel laasgenoemdebeter in staat behoort te wees om dit te doen. Die lae mediaantellings wat in die produkkennistoets behaal is, bevestig die invloed van gebrekkige produkverwante verbruikersosialisering en 'n behoefte aan gefokusde verbruikersfasilitering en beter diens aan verbruikers in die kleinhandelomgewing.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/33/1/AJA03785254_78
2005-01-01
2018-06-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error