1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - Professional women's evaluation of the quality of career wear

Volume 39, Issue 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Die aantal vroue wat die formele arbeidsmag betree, neem steeds toe oor die hele wêreld, nie net in die eerstewereld-lande nie, maar ook in opkomende ekonomiee, waar meer en meer vroue kies om 'n professionele loopbaan te volg. Professionele vroue is gedefinieer as gegradueerde, professionele persone wat beskik oor ten minste 'n vierjaar-graad of die ekwivalent daarvan, en wat praktiseer in die gebied van hulle studieterrein. In 'n opkomende ekonomie soos Suid-Afrika sou hulle, volgens die lewenstandaarde-meting (LSM) in die hoër 7-10 groepe val, wat gesamentlik 67,5% van die totale inkomste in die land verdien en wat 21 % van die totale volwasse bevolking in die land uitmaak. Ongeveer 50% van die bevolking is vroulik. Aangesien professionele vroue 'n aansienlike bedrag geld kan bestee op klere, kwalifiseer hulle as 'n verbruikersmark wat in die meeste lande oorweeg moet word as 'n lewensvatbare teikensegment.


Evaluering van kwaliteit vind plaas in twee fases tydens die verbruiker se besluitnemingsproses. Eerstens word die kwaliteit geevalueër in die winkel tydens die besluitnemingstadium, en tweedens tydens die gebruik van die produk. Die gehalte-aanwysers wat professionele vroue gebruik tydens die twee fases is nie noodwendig dieselfde nie. In hierdie studie is 'n verkenning gedoen na die tasbare funksionele, sensoriese) en nie-tasbare (emosionele, kognitiewe, belangrikheid van die self, belangrikheid van ander) gehalte-aanwysers wat professionele vroue gebruik om werksklere se kwaliteit te evalueer, soos wat dit beïnvloed word deur die intrinsieke en ekstrinsieke produk-kenmerke onderskeidelik. Elkeen van hierdie gehalte-aanwysers is gemeet volgens die belangrikheid daarvan vir die respondente tydens die besluitnemingstadium en tydens produkgebruik, en daarna vergelyk, aangesien die belangrikheid van gehalte-aanwysers kan verskil tussen die twee fases.
Die respondente was voltyds-aangestelde professionele vroue in die regs-, finansiële, ingenieurs- en mediese bedrywe, aangesien hierdie vroue beskik oor die geskikte kwalifikasie en geregistreer moet wees by die toepaslike professionele liggaam. 'n Sneeubaltegniek is gebruik om deelnemers / respondente te wert vir beide die kwalitatiewe fase (fokusgroep), en vir die kwantitatiewe datainsamelingsfase (vraelys). Die fokusgroep is gebruik om insig te verkry in die presiese gehalte-aanwysers en spesifieke terminologie wat die teikenbevolking gebruik in die evaluering van die kwaliteit van werksklere tydens die aankoop-besluitnemingstadium en tydens die produkgebruik. Die vraelys is opgestel teen die teoretiese agtergrond en die inligting wat uit die fokusgroep verkry is. Data-insameling het tydens 2008 geskied.
Deur die gebruik van T-toetse en die Pearson se korrelasiekoeffisient is daar bevind dat soortgelyke gehalte-aanwysers gebruik word deur respondente om werksklere se kwaliteit te evalueer tydens die besluitnemingsproses en tydens produkgebruik. Tasbare gehalte-aanwysers is gesien as beduidend belangriker vir respondente dan die nie-tasbare gehalte-aanwysers, tydens beide stadiums van gehalteevaluering. Toepaslike en voldoende inligting ten opsigte van tasbare gehalte-aanwysers moet dus beskikbaar gestel word deur kleinhandelaars aan professionele vroue by die punt van die aankoop. Dit kan verbruikerstevredenheid verseker tydens die gebruik van die produk en terugkeerverkope vir die handelaar fasiliteer.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/39/1/EJC33712
2011-01-01
2018-04-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error