1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - Development of a food knowledge test for first-year students at a university of technology in the Western Cape, South Africa

Volume 42, Issue 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Die doel van hierdie studie was om 'n geldige en betroubare toets te ontwikkel om die voedselkennis van eerstejaar-studente by 'n universiteit van tegnologie in die Wes-Kaap, Suid-Afrika, te bepaal. Daar is op twee kennisvelde, naamlik vrugte en groente en vette en olies, gefokus aangesien die dieetinname van jong volwassenes oor die algemeen ge-kenmerk word deur 'n hoë vetinname en minder as die aanbevole daaglikse inname van vrugte en groente. Toetsitems het die keuse, aan-kope, stoor, voorbereiding en gaarmaak-metodes van hierdie voedselsoorte ingesluit. Aangesien geen geldige voedselkennis-toets binne 'n Suid-Afrikaanse konteks opgespoor kon word nie, is al die items wat in die toets ingesluit is van nuuts af ontwikkel. Die toets bestaan uit veelvoudige keuse-items wat aan die reëls van item-konstruksie voldoen. Die items is deur 'n paneel met kennis en ervaring van voedselwetenskap en voeding, asook die verwagte kennisvlak van eerstejaar-studente, geëvalueer. Die lede van die paneel het die inhouds- en voorkomsgeldigheid van die items nagegaan.


Die toets is deur groepe studente van verskillende studierigtings beantwoord met die veronderstelling dat hulle sou verskil ten opsigte van hul voedselkennis. Die toets is drie keer afgelê om genoegsame items (20 tot 25), wat aan die kriteria vir item-analise voldoen, te verkry. Na die eerste en tweede herhaling van die eerste toets het onderskeidelik tien en dertien van die oorpronklike 72 items behoue gebly. Addisionele items is na elke herhaling bygevoeg. Die tweede toets, wat uit 135 items bestaan het, is slegs een keer afgelê aangesien 74 items na afloop van die item-analise behoue gebly het. Die 74 items verteenwoordig 49 items in die vrugte- en groente- kennisveld, en 25 items in die vette- en olies-kennisveld. Die tweede en finale toetse het slegs drie afleiers vir elke veelvoudige keuse-item gehad, terwyl die eerste toets vier afleiers gehad het vir elke item. Die resultate van die item-analise dui daarop dat dit moeilik is om vier suksesvolle afleiers te ontwikkel.
Die finale toets het 'n betroubaarheidskoëffisiënt van 0,934 soos aangedui deur die Kuder-Richardson-formule 20 (K-R20), sowel as die Cronbach's alpha-koëffisiënt. 'n Betekenisvolle verskil (p < 0,001) in kennis is tussen die groepe studente verkry deur van die Mann-Whitney-toets gebruik te maak (z = 9,74). Omdat daar meer as die verwagte aantal toetsitems oorgebly het ná die item-analise van die tweede toets, is die geldigheid en betrou-baarheid van die twee kennisvelde, naamlik vrugte en groente en vette en olies, as onafhanklike toetse bepaal. Aangesien beide kennisvelde aan die kriteria voldoen, kan dit as afsonderlike toetse in 'n groep- of individuele verband gebruik word. Data wat verskaf word deur die aflegging van hierdie toetse kan gebruik word om programme op te stel wat die basiese voedselkennis, keuses van en voedsel-voorbereiding deur eerstejaar-studente kan verbeter. Die toetse wat tydens hierdie studie ontwikkel is, is die eerste in hulle soort binne die Suid-Afrikaanse konteks.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/42/1/EJC151525
2014-01-01
2018-05-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error