1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - Food additions that consumers in the professional sector in the city of Cape Town are likely to consume to enhance their phytochemical intake

Volume 43, Issue 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Die voorkoms van nie-oordraagbare chroniese siektes in Suid-Afrika wat onder meer deur ongewenste lewenstylfaktore veroorsaak word - soos hartvatsiektes, diabetes mellitus en kanker - is toenemend rede tot kommer. Die inname van groente, vrugte en tee verlaag die risiko om dié siektes te ontwikkel weens die fitochemikalieë wat onder andere daarin voorkom. Vele fitochemikalieë het anti-oksidant en anti-inflammatoriese eienskappe wat die risiko van siekte verminder. Die polifenole is een van die grootste groepe fitochemikalieë, met tee, verskeie vrugte en veral kruie ryk bronne daarvan. Die algemene Suid-Afrikaanse dieet bevat egter te min van hierdie voedselbronne. Die inname van fitochemikalieë moet daarom op ander maniere bewerkstellig word.


Groente word teenoor vrugte baie meer algemeen by geregte gevoeg met min wat bekend is oor die byvoeging van kruie en tee in geregte in Suid-Afrika. Die doelwit van hierdie studie was om te bepaal of verbruikers in die professionele sektor in Kaapstad:
i. gewillig sou wees om tuisbereide geregte te eet waarby groente, vrugte, kruie en rooibos kruietee gevoeg is om die inname van fitochemikalieë te bevorder; en indien wel,
ii. watter groente, vrugte en kruie hulle sou inneem as byvoegings en watter tipe geregte hulle sou eet vir die byvoeging van kruie (as ryker bron van polifenole) en rooibos kruietee (as minder algemene byvoeging); en
iii. wie gewillig sou wees om geregte waarby vrugte, kruie en rooibos kruietee gevoeg is, in te neem.
Etiese goedkeuring is vooraf vir die studie verkry. Elke respondent (n = 184) het skriftelik toegestem om deel te neem. 'n Getoetste vraelys is gebruik om die inligting in te samel. Die vraelys is vooraf deur vyf akademici in die voedsel- en voedingsveld vir inhoudsgeldigheid nagegaan en deur 17 mense wat die deelnemergroep verteenwoordig vir voorkomsgeldigheid. Die grootste gedeelte van die vraelys (n = 48 vrae) het die respondente se bereidwilligheid bepaal om geregte te eet wat die inname van fitochemikalieë bevorder met die gebruik van 'n skaal met grense vanaf '1' as 'uiters onwillig' tot '5' as 'uiters gewillig'.
Skaalresponse is gebruik om te bepaal watter groente, vrugte en kruie die respondente bereid was om as byvoeging te neem en watter geregte hul bereidwillig was om te eet waarby kruie en rooibos kruietee as bronne van fitochemikalieë gevoeg is (met 'n blinde skyn veranderlike wat aangedui het of die respondent betrokke was by voedselvoorbereiding tuis wat as onafhanklike veranderlike gedien het). Dit is ook gebruik om volgens die demografiese en lewenstyleienskappe van die respondente te bepaal watter van hulle bereidwillig was om geregte te eet met vrugte-, kruie- en rooibosbyvoeging. Herhaalde metings variansieontleding (ANOVA) is gebruik om te bepaal of betekenisvolle (p < 0,05) verskille voorkom. Dit is opgevolg met veelvuldige vergelykings met Bonferroni-regstellings om te bepaal waar betekenisvolle verskille in die gepaarde vergelykings voorkom.
Die studie het bevind dat die respondente minder waarskynlik uie as groentebyvoeging en kruisement as kruiebyvoeging in geregte sou geniet en dat dit meer waarskynlik was dat hulle vrugtebyvoeging en kruiebyvoeging in geregte teenoor rooibosbyvoeging sou geniet. Eier, hoender en aartappel geregte was ook meer waarskynlike bronne vir kruiebyvoeging, terwyl ander stylsel-gebaseerde geregte meer waarskynklik was vir rooibosbyvoeging. Die studie het ook gewys dat heelwat meer vroulike as manlike deelnemers voorbereide geregte met vrugtebyvoeging sou geniet (p < 0,05), dat meer ouer (55 tot 64 jaar) as jonger respondente vrugtebyvoeging (p < 0,05) en kruiebyvoeging (p < 0,05) sou geniet en dat dit meer waarskynlik was dat diegene betrokke by voedselvoorbereiding tuis voorbereide geregte met vrugtebyvoeging (p < 0,05), kruiebyvoeging (p < 0,05) en rooibosbyvoeging (p < 0,05) sou geniet teenoor diegene wat nie daarby betrokke is nie.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/43/1/EJC181527
2015-01-01
2017-03-01

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error