1887

n Health SA Gesondheid - From learner to therapist : a story of transcendence and transformation : research

Volume 10, Issue 1
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Therapeutic interventions are guided as much by a therapist's philosophy as they are by an understanding of psychological and therapeutic principles. An individual gravitates toward specific philosophical assumptions largely because they resonate with personal, subjective themes in this person's life. This paper explores according to the phenonemenological approach of the training of a group of four trainee Gestalt therapists from four different traditions in the context of a culturally and racially diverse South Africa in the opening years of the third millennium.The intention of the authors was to focus specifically on their lived experience with a view to observing how the different historically situated contexts have influenced the incremental shift in the acquisition of the skills of the Gestalt therapist. It is the authors' contention that Gestalt therapeutic training needs to transcend the Western and Eurocentric traditions in which it is historically sited in order to become relevant to the multi-ethnic and multi-cultural realities of the global village characterised as it is by diversity. As such the benefits of Gestalt therapy, as experienced by the group, have implications that are broadly applicable.

Terapeutiese intervensies word net soveel gerig deur 'n terapeut se lewensfilosofie, as deur 'n begrip van sielkundige en terapeutiese beginsels. 'n Individu is geneig om na sekere filosofiese veronderstellings aan te hang, hoofsaaklik omdat hulle aanklank vind by persoonlike, subjektiewe temas in die persoon se lewe. Hierdie artikel ondersoek volgens die fenomenologiese benadering die opleiding van 'n groep van vier leerling Gestaltterapeute uit vier verskillende tradisies binne die konteks van 'n kultureel en rasse-diverse Suid-Afrika in die beginjare van die derde millenium. Die skrywers het beoog om spesifiek op hulle beleefde ervaring te fokus. Die doel daarvan was om waar te neem hoe die verskeie histories gesitueerde kontekste, die toenemende verskuiwing in die verwerving van die vaardighede van die Gestalt-terapeut beinvloed het. Die skrywers is van mening dat Gestalt terapeutiese opleiding die Westerse en Eurosentriese tradisies, waarin dit histories gesitueerd is, behoort te transendeer, om sodoende toepaslik te kan wees in die multi-etniese en multi kulturele werklikheid van die "global village", soos wat dit deur diversiteit gekenmerk word. As sulks, het die voordele van Gestalt-terapie, soos wat dit deur die groep ondervind is, implikasies wat op 'n wye spectrum van toepassing is.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/10/1/EJC34953
2005-03-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error