1887

n Health SA Gesondheid - The role of dream analysis for exploring emotional content during early adolescence : research

Volume 10, Issue 2
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Die doel met hierdie studie was om te bepaal of droomontleding insig in die emosionele probleme van adolessente dogters kan verleen. Verskeie klassieke en kontemporêre teorieë oor drome en droomontleding is gebruik om riglyne vir droomontleding te ontwerp. Dit is gevolg deur 'n kwalitatiewe studie met vyf adolessente dogters met emosionele probleme. In die studie is die genoemde riglyne vir droomontleding saam met data-insamelingstegnieke gebruik, wat die volgende ingesluit het: droomverslae, onderhoudvoering, dagboeke, 'n persoonlikheidstoets (die Emotions Profile Index) en 'n projeksiemedium (Drie Wense). Die bevindinge het getoon dat droomontleding insig in adolessente emosionele probleme verleen deurdat dit die intrapsigiese wêreld van die individu blootlê. Emosionele probleme wat deur droomontleding na vore gekom het, het angs, aggressie, negatiewe selfkonsepte, belewing van sosiale isolasie en depressie ingesluit. Dit is getoon deur die manifeste droominhoud, byvoorbeeld val, byt, baklei, steek en om gejaag te word. Die emosionele probleme is dikwels veroorsaak deur vrees, konflik, trauma of gebrek aan selfvertroue. Kompenserende sowel as regulerende funksies van drome het tydens die empiriese ondersoek na vore gekom. End

The purpose of the study reported in this article was to determine whether dream analysis can provide insight into the emotional problems of female adolescents. A number of classical and contemporary theories on dreams and dream analysis were used to design guidelines for dream analysis. This was followed by a qualitative study of five purposefully selected adolescent girls with emotional problems. Data gathering included the following: recorded dreams, interviews, diaries, a personality test, (the Emotions Profile Index), a projection medium (Three Wishes) and the above-mentioned guidelines for dream analysis. Findings indicated that insights may be gained into adolescent emotional problems by means of dream analysis, revealing the intrapsychic world of the individual. Emotional problems that were revealed by the dream analysis, include(d) anxiety, aggression, negative self-concepts, feelings of social isolation and depression. These were revealed by means of manifest dream content such as being chased, falling, biting, fighting and stabbing. The emotional problems were often caused by fear, conflict, lack of confidence or trauma. Compensatory and regulatory functions were revealed by the investigation. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/10/2/EJC34963
2005-06-01
2018-06-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error