1887

n Health SA Gesondheid - The South African Traditional Belief Scale as an instrument to aid culture-congruent health care : research

Volume 10, Issue 4
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Mediese en sielkundige gesondheidsorgberoepslui word toenemend daarvan bewus dat doeltreffende behandeling in kultureel diverse gemeenskappe sensitiwiteit teenoor die pasiënt se kulturele oortuigings en gebruike vereis (Davidhizar & Giger, 2001:2; Foley & Wurmser, 2004:2; Hickson & Christie, 1989:162; Mkize, 2003:4; Narayanasamy, 2003:1). In dié verband stel hierdie artikel die Suid-Afrikaanse Tradisionele Geloofskaal (SATBS) voor as 'n meetinstrument om kultuurkongruente versorging te bevorder, nie net in die mediese veld nie, maar ook in psigoterapie en sielkundige voorligting. Hierdie skaal meet die mate waarin swart Suid-Afrikaners trou bly aan tradisionele oortuigings en gebruike. Ten einde betroubaarheid- en geldigheidsdata te bekom, is 64 tweedejaarstudente ewekansig geselekteer op die Oosrandse kampus van die Universiteit Vista. Die betroubaarheid van die SATBS is vasgestel deur die berekening van interitemkorrelasies. 'n Betroubaarheidskoëffisiënt, of indeks van interne konsekwentheid van 0.91 (Cronbach alpha) is na die eerste iterasie verkry. Om kriteriumverwante geldigheid vas te stel, is dieselfde steekproef gebuik om die SATBS met ondersoek oor die graad van enkulturasie ("Degree of Enculturation Survey" - DES) te vergelyk. 'n Geldigheidskoëffisiënt van 0.7899 is verkry, wat 'n hoë indeks van kriteriumverwante geldigheid aandui. Die vraelys meet dus wat dit ten doel het om te bepaal. End

Medical and psychological health care professionals are becoming increasingly aware that effective treatment in culturally diverse societies requires sensitivity to the patient's cultural beliefs and customs (Davidhizar & Giger, 2001:2; Foley & Wurmser, 2004:2; Hickson & Christie, 1989:162; Mkize, 2003:4; Narayanasamy, 2003:1). To this end this article introduces the South African Traditional Belief Scale (SATBS) as an instrument to enable culturecongruent care, not only in the medical field, but also in psychotherapy and counselling. This scale measures the extent to which black South Africans adhere to traditional beliefs and customs. To obtain reliability and validity data, 64 second-year students were randomly selected at the East Rand campus of Vista University. The reliability of the SATBS was established by calculating inter-item correlations. A reliability coefficient, or index of internal consistency of 0.91 (Cronbach alpha) was obtained after the first iteration. In order to establish criterion validity, the South African Traditional Belief Scale was validated against the Degree of Enculturation Survey (DES) by using the same random sample. A validity coefficient of 0.7899 was obtained which indicates a high index of criterion validity. The questionnaire therefore measures what it purports to assess. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/10/4/EJC34979
2005-12-01
2018-04-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error