1887

n Health SA Gesondheid - An investigation into the perceived sanitation challenges in the Eastern Cape rural communities : research

Volume 11, Issue 1
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Kwalitatiewe navorsing is gedoen om die strukturele, ekonomiese, opvoedkundige, sosiale en tegnologiese uitdagings wat landelike gemeenskappe van die Oos-Kaap met betrekking tot sanitasie in die gesig staar, te ondersoek. 'n Doelgerigte steekproef van 122 beamptes is saamgestel om organisasies wat betrokke is by sanitasie-kwessies in die provinsie te verteenwoordig. Van bogenoemde beamptes was 74 manlik en 48 vroulik. Die 122 beamptes is volgens organisasie in 15 fokusgroepe (Gemiddeld = agt deelnemers) ingedeel, en lukraak toegewys aan vyf opgeleide onderhoudvoerders - vier groepe van die Provincial Sanitation Task Team, ses van distriksmunisipaliteite en drie van die Departement van Waterwese, een met Mvula Trust en een met Rural Support Services. Die resultate dui daarop dat sanitasie in landelike gebiede 'n komplekse kwessie is en met 'n wye verskeidenheid uitdagings gepaardgaan. Strukturele uitdagings sluit in die gebrek aan fisiese, natuur-, menslike en organisatoriese hulpbronne. Die gebrek aan befondsing is as die mees prominente ekonomiese uitdaging geïdentifiseer. Opvoedkundige uitdagings sluit in die tekort aan voorspraak, opleiding, toegang tot informasie en die uitruil van inligting met die plaaslike gemeenskappe. Gebrekkige gemeenskapsdeelname is as 'n sosiale uitdaging geïdentifiseer. Die gebrek aan kulturele buigsaamheid, bewustheid en sensitiwiteit in tegnologiese ontwikkeling om erkenning, respek en agting aan (plaaslike) kultuur te gee, bied 'n tegnologiese uitdaging. Die bevindinge van hierdie studie verskaf 'n kennisbasis waarop strategieë vir die bevordering van goeie sanitasiepraktyke op gemeenskapsvlak gebou kan word. End

There is a dearth of information on studies that have sought to examine qualitatively the sanitation challenges that rural communities experience. In this regard, an exploratory qualitative study was conducted to determine the perceived structural, economic, educational, social and technological sanitation challenges in the rural communities of the Eastern Cape (EC). A purposive sample of 122 officials was drawn from the identified EC sanitation stakeholder organisations; of these 74 were male and 48 were female. The 122 participants were divided into 15 focus groups (M = 8 participants) by organisation and randomly assigned to five trained moderators for interviews - four groups with the Provincial Sanitation Task Team (PSTT), six with the District Municipalities and three with the Department of Water Affairs and Forestry (DWAF), one with the Mvula Trust and one with the Rural Support Services (RSS). The findings show that rural sanitation is a complex issue that is affected by a wide range of challenges. Structural challenges include lack of physical, natural, human and organisational resources. Lack of funding was identified as the main economic challenge. Educational challenges include lack of advocacy, training, access to information and information exchange with local people. Inadequate community participation was identified as a social challenge. Lack of cultural flexibility, awareness and sensitivity in the development of technologies that recognise, respect and value culture constitute the technological challenge. The results of the study provide a knowledge base on which strategies for promoting good sanitation practices at community level can be built. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/11/1/EJC34987
2006-03-01
2018-05-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error