1887

n Health SA Gesondheid - Comprehension and acceptability of a patient information leaflet (PIL) for antiretroviral therapy : research

Volume 11, Issue 3
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Daar word algemeen aanvaar dat die pasiëntinligtingsblaadjie (PIB) 'n sleutelrol speel in die oordra van inligting ten opsigte van medikasie aan pasiënte. Die doelwitte van hierdie navorsing was om die leesbaarheid en begrip van 'n PIB vir die eerste-linie antiretrovirale (ARV) regimen wat in die Suid-Afrikaanse openbare gesondheidsektor beskikbaar is, te evalueer, en om die aanvaarbaarheid daarvan in 'n teiken-Xhosabevolking te ondersoek. Die studie het tussen Augustus 2003 en Julie 2004 plaasgevind. 'n PIB is vir die antiretrovirale behandelingsregimen van stavudien, lamivudien en efavirens ontwerp deur gebruik te maak van gevestigde gebruiksriglyne. Die Suid-Afrikaanse regsvereistes ten opsigte van PIBs is geïnkorporeer en die PIBs is in beide Engels en isiXhosa beskikbaar gestel. Onderhoude is gevoer met 60 Xhosa deelnemers tussen die ouderdomme van 18 en 61 jaar. Hulle het verskillende opvoedingsvlakke gehad, wat gestrek het van geen skoolopleiding tot tersiêre opleiding, en demografiese data is ingesamel. Al die deelnemers het beweer dat hulle kan lees. Hulle is gevra om die PIB te lees en 'n reeks vrae is gestel om die blaadjie se begrip en aanvaarbaarheid vas te stel. Die algehele gemiddelde mate van begrip was 80%. Ses uit die 20 vrae is deur al die deelnemers korrek uitgewys en verstaan en slegs twee vrae het minder as 'n 85% korrekte reaksie opgelewer. Slegs drie deelnemers het die PIB as moeilik om te lees, beskou. Beide die fisiese voorkoms asook die hoeveelheid inligting is hoog aangeslaan en alle deelnemers was entoesiasties oor die insluiting van piktogramme. End

The patient information leaflet (PIL) is recognised as playing a key role in informing patients about their medicines. The objectives of this research were to evaluate the readability and understanding of a PIL for the first-line ARV (antiretroviral) regimen available in the South African public health sector, and investigate its acceptability in the target Xhosa population. The study took place between August 2003 and July 2004. A PIL was designed for the antiretroviral regimen of stavudine, lamivudine and efavirenz, using established usability guidelines. South African legal requirements concerning PILs were incorporated and the PILs were available in both English and isiXhosa. Sixty Xhosa participants between the ages of 18 and 61 years old, with varied levels of education, ranging from no schooling to tertiary level education, were interviewed and demographic data were collected. All participants had stated that they could read. They were asked to read the PIL and a series of questions was asked to assess its comprehension and acceptability. The overall average rate of understanding was 80%. Six of the 20 questions were located and understood by all participants, and only two questions resulted in less than an 85% correct response. The PIL was rated as difficult to read by only three participants. Physical appearance and quantity of information were highly rated and all participants were enthusiastic about the inclusion of pictograms. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/11/3/EJC34997
2006-09-01
2018-05-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error