1887

n Health SA Gesondheid - The surgical management and speech and swallowing rehabilitation of patients with advanced tongue cancer in South Africa : research

Volume 11, Issue 3
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Gevorderde tongkanker het 'n geweldige impak op 'n persoon se vermoë om te praat en te sluk. Baie min inligting is bekend oor die chirurgiese behandeling en spraak- en slukrehabilitasie van persone met gevorderde tongkanker in Suid-Afrika. Die doel van hierdie studie was om inligting te verkry aangaande die kliniese praktyk in behandeling en rehabilitasie. Vraelyste is aan 450 chirurge en 150 spraak-taalterapeute in Suid-Afrika gestuur. Die responssyfer was 16% vir die chirurge en 33% vir die spraak-taalterapeute. Resultate toon dat slegs 'n klein aantal chirurge en spraak-taalterapeute in Suid-Afrika betrokke is by die behandeling van pasiënte met gevorderde tongkanker. Chirurge verkies kombinasie behandeling (chirurgie met post-operatiewe radioterapie) in die primêre behandeling van pasiënte met gevorderde tongkanker, maar die gebruik van chemo-radioterapie is besig om toe te neem. Totale glossektomie is 'n radikale prosedure, maar word soms deur chirurge uitgevoer om pasiënte met gevorderde siekte te behandel. Totale glossektomie word verkies bo totale glosso-laringektomie deur chirurge ten einde laringeale stem te behou. Totale glossektomie-pasiënte vorm 'n klein gedeelte van spraak-taalterapeute se gevalslading. Slukrehabilitasie sluit aspekte soos dieetaanpassing, kompensatoriese sluktegnieke en lugwegbeskermingstegnieke in.Spraakverstaanbaarheid word geteiken in spraakrehabilitasie, maar alternatiewe kommunikasie word soms aanbeveel vir pasiënte wat totale glosso-laringektomie ondergaan het. End

Advanced tongue cancer may have a devastating effect on a person's ability to speak and to swallow. Very little is known about the surgical management and speech and swallowing rehabilitation of persons with advanced tongue cancer in South Africa. The aim of this study was to obtain information regarding clinical practices in treatment and rehabilitation. Questionnaires were distributed to 450 surgeons and 150 speech-language pathologists in South Africa. The response rate was 16% for the surgeons and 33% for the speech-language pathologists. Results showed that only a small number of surgeons and speech-language pathologists in South Africa are involved in the treatment of persons with advanced tongue cancer. Surgeons prefer combined modality treatment (surgery and post-operative radiotherapy) in the primary treatment of patients with advanced tongue cancer, but the use of radiochemotherapy is growing. Total glossectomy is a very radical procedure, but it is sometimes used by surgeons to treat patients with advanced disease. Total glossectomy with laryngeal preservation is preferred to total glossolaryngectomy by surgeons, in order to preserve laryngeal voice. Patients with total glossectomy form only a small part of the caseload of speech-language pathologists. Swallowing rehabilitation includes aspects such as dietary changes, compensatory swallowing techniques and airway protection mechanisms. Speech intelligibility is targeted in speech rehabilitation, but alternative communication is sometimes recommended for patients who have undergone total glosso-laryngectomy. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/11/3/EJC35000
2006-09-01
2018-04-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error