1887

n Health SA Gesondheid - The protégé and the sage : students’ perceptions of work-based mentoring experiences

Volume 12, Issue 2
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Mentoring is offered as a supportive learning strategy within an educational programme for mature multi-cultural South African nurses. This paper considers the literature, describes mentoring within a nursing management course, and uses the findings to illustrate students' mentoring experience through the following three themes: (1) Mentoring as a teaching strategy: Initial considerations; (2) Mentoring as a process; and (3) Consequences of mentoring as a teaching strategy. Self-reports, based on two questions, describe the perceptions 16 post-basic students have of mentoring as a means of scaffolded learning through the voicing of their 'authentic' experiences. This study forms a component of a larger qualitative case study of a management course using action research within the critical genre. A way forward is suggested that can promote both the mentor/mentee relationship and meaningful learning. Students paid particular attention to the difficulties of choosing mentors, engaging in and 'negotiating' the process and maintaining the relationship. They recognised the value of 'special people' (not necessarily in their discipline), in their professional development and noted the need for mutual commitment to the process to achieve mutual benefits.

Mentorskap word aangebied as 'n ondersteunende leerstrategie binne 'n onderwysprogram vir volwasse multikulturele Suid-Afrikaanse verpleegkundiges. Hierdie artikel handel oor die literatuur, beskryf mentorskap binne 'n verpleegkundige bestuurskursus en gebruik die bevindinge om studente se ondervinding van mentorskap deur die volgende drie temas te illustreer: (1) Mentorskap as 'n onderwysstrategie: Inisiële oorwegings; (2) Mentorskap as 'n proses; en (3) Gevolge van mentorskap as 'n onderwysstrategie. Selfrapporte, gebaseer op twee vrae, beskryf die persepsies wat 16 nagraadse studente van mentorskap het as 'n wyse van ondersteunende leer deur die uitdrukking van hulle 'outentieke' ondervindinge. Hierdie studie maak 'n deel uit van 'n groter kwalitatiewe gevallestudie van 'n bestuurskursus en maak gebruik van aksienavorsing binne die kritiese genre. Riglyne word gebied wat die verhouding tussen beide die mentor en die persoon wat die mentorskap ontvang kan bevorder en betekenisvolle leer kan bewerkstellig. Studente gee spesifieke aandag aan die probleme daaraan verbonde om mentors te kies, betrokke te raak by die onderhandeling van die proses en die handhawing van die verhouding. Hulle erken die waarde van 'spesiale persone' (nie noodwendig in hulle dissipline nie) in hulle professionele ontwikkeling en neem kennis van die behoefte van wedersydse betrokkenheid by die proses om gemeenskaplike voordele te verkry.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/12/2/EJC35017
2007-06-01
2018-05-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error