1887

n Health SA Gesondheid - The cultural beliefs of the Vhavenda on the causes and transmission of sexually transmitted infections

Volume 12, Issue 3
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Cultural and ethnic identity and folk beliefs play a decisive role in perceptions, attitudes and practices regarding health care and illness. Such beliefs and practices of a community may have an influence on the causes and transmission of diseases, including sexually transmitted diseases. The purpose of the study on which this article is based, was to describe cultural beliefs of the Vhavenda on the causes and transmission of sexually transmitted infections.


A qualitative research approach using grounded theory was used. In-depth interviews were held with thirteen key informants in the community and seven traditional healers. Snowball and theoretical sampling were used to identify the participants. The results showed that the concept "dirt" (uncleanliness) is viewed by the Vhavenda as the main cause of sexually transmitted infections (STIs). The understanding of "dirt" is placed in the context of uncleanliness in the form of vaginal discharges such as menstruation, post-abortion discharges and lochia (post-partum discharges). Women are viewed as carriers of STIs. Knowledge of cultural beliefs of the Vhavenda on the causes and transmission of STIs can serve as a point of departure in providing health education about sexually transmitted infections. The initiative may assist to facilitate change in clients' health behaviour and enabling health practitioners to render culturally congruent care.

Kulturele en etniese identiteit en volksgelowe speel 'n deurslaggewende rol in die persepsies, houdings en gebruike ten opsigte van gesondheidsorg en siekte. Sodanige oortuigings en die gebruike van 'n gemeenskap kan 'n invloed hê op die oorsake en oordrag van siektes, insluitend seksueel oordraagbare siektes. Die doel van die navorsing waarop hierdie artikel gebaseer is, was die beskrywing van kulturele oortuiginge van die Vhavenda ten opsigte van die oorsake en oordrag van seksueel oordraagbare infeksies.


'n Kwalitatiewe navorsingsbenadering met behulp van gegronde teorie is gevolg. Diepgaande onderhoude is met dertien sleutelinformante in die gemeenskap en sewe tradisionele genesers gevoer. Sneeubal- en teoretiese steekproewe is gebruik om die deelnemers te identifiseer. Die resultate toon dat die begrip "vuilheid" (onreinheid) by die Vhavenda gesien word as die hoofoorsaak van seksueel oordraagbare infeksies (SOI's). Die opvatting van "vuilheid" word gesien teen die agtergrond van onreinheid in die vorm van vaginale afskeidings soos menstruasie, afskeidings ná aborsie en lochia (postpartum-afskeidings). Vroue word gesien as draers van SOI's. Kennis van kulturele oortuiginge van die Vhavenda met betrekking tot die oorsake en oordrag van SOI's kan dien as vertrekpunt in die verskaffing van gesondheidsopvoeding ten opsigte van seksueel oordraagbare infeksies. Dié inisiatief kan help om verandering in kliënte se gesondheidsgedrag te fasiliteer en om dit vir gesondheidsorgpraktisyns moontlik te maak om sorg te lewer wat kultureel gepas sal wees.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/12/3/EJC35024
2007-09-01
2018-05-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error