1887

n Health SA Gesondheid - Exploring a strategy to promote nurses' health research contribution

Volume 12, Issue 4
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

This article is the last in a series of three articles on a strategy to promote nurses' health research contribution in South Africa. This article describes research that was conducted in the Southern District of the North-West Province to explore a proposed strategy to promote the research contribution of nurses. The proposed strategy is the product of a Delphi study, as described in the preceding article. The need for such a strategy is evident from the seemingly limited recognition of the significance of research conducted by nurses. The purpose of this research was to validate the proposed strategy and to explore its viability in the mentioned district. A qualitative, explorative and descriptive design was followed. Purposive sampling according to selection criteria was used to select participants from a population of stakeholders in the above-mentioned district who are perceived to influence and to be influenced by research. Data gathering took place by means of 11 focus group interviews, after which data saturation was reached, and open coding was employed to analyse data. An independent co-coder assisted with data analysis, and consensus was reached on the results of the research. Results could be categorised into the following: a) opinions that the strategy is necessary but that it should be realistic, b) opinions that there are certain obstacles in the implementation of the strategy and c) suggestions for the implementation of the strategy. The recommendations refer back to the results and conclusions, namely that the latter two aspects describe a refined strategy with suggestions for the implementation of the strategy.

Hierdie artikel is die laaste in 'n reeks van drie artikels oor 'n strategie vir die bevordering van verpleegkundiges se gesondheidsnavorsingsbydrae in Suid-Afrika. Hierdie artikel beskryf navorsing wat in die Suidelike Distrik van die Noordwesprovinsie uitgevoer is om 'n voorgestelde strategie vir die bevordering van die navorsingsbydrae van verpleegkundiges, verder te verken. Die voorgestelde strategie is die produk van 'n Delphi'studie, soos beskryf in die voorafgaande artikel. Die behoefte aan so 'n strategie blyk uit die skynbaar beperkte erkenning van die sinvolheid van navorsing deur verpleegkundiges. Hierdie navorsing het ten doel gehad om die voorgestelde strategie te staaf en om die uitvoerbaarheid daarvan in die genoemde distrik te verken. 'n Kwalitatiewe, verkennende en beskrywende ontwerp is gevolg. Doelgerigte steekproefneming, volgens seleksiekriteria, is gebruik om deelnemers uit 'n populasie van belanghebbendes wat beskou word as groepe wat 'n invloed op navorsing het en wat deur navorsing beïnvloed word, te selekteer. Data-insameling het plaasgevind deur 11 fokusgroeponderhoude, waarna dataversadiging bereik is en data-analise deur middel van oop kodering uitgevoer is. 'n Onafhanklike medekodeerder het met data-analise gehelp, en ooreenstemming is bereik ten opsigte van die resultate van die navorsing. Resultate kon in die volgende kategorieë ingedeel word: a) opinies dat die strategie nuttig is, maar dat dit realisties moet wees, b) opinies dat daar sekere hindernisse bestaan in die implementering van die strategie en c) voorstelle vir die implementering van die strategie. Die aanbevelings verwys terug na die resultate en gevolgtrekkings, naamlik dat die laaste twee aspekte 'n hersiene strategie en voorstelle vir die implementering van hierdie strategie beskryf.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/12/4/EJC35032
2007-12-01
2018-05-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error