1887

n Health SA Gesondheid - Community perceptions of biomedical health care in a rural area in the northern province South Africa

Volume 5, Issue 1
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

The success of strategies to revitalize primary health care services such as those advocated by the Bamako Initiative requires a response adapted to the expectations of the population, especially in terms of quality. The goal of this study was to investigate community perceptions of availability, accessibility, acceptability and affordability of biomedical health care services in a rural of the Northern Province in South Africa. A multi-stage cluster sampling method was used to ensure random inclusion of respondents. The sample consisted of 85 men (49%) and 89 women (51%), the age ranged from 18-88 years with a mean of 32.8 (SD = 13.9). Participants were interviewed face-to-face with a structured questionnaire on demographic and health facility data, health status, accessibility, affordability, availability and quality of health care, and a Health Beliefs Questionnaire. Results indicate a low acceptability of biomedical health care : 78% felt that the medical services are poor. There was a significant relationship between not being member of a medical scheme, poorer health status and availability of health care services. The poorer health status was also significantly related with acceptability of health services. Illness attributes, employment status, gender and health beliefs were not related to any of the health services parameters. It is suggested that primary health care policy takes cognisance of the existing differences like that of acceptability and affordability in attitudes toward biomedical health care.

Die sukses van strategie om primêre gesondheidsorgdienste soos die wat deur die Bamako Inisiatief voorgestaan word, hang af van 'n reaksie wat rekening hou met die verwagting van die gemeenskap, spesifiek ten opsigte van kwaliteit. Die doel van die navorsing was om die persepsies van die gemeenskap na te vors ten opsigte van beskikbaarheid, toegankliklieid, en bekostigbaarheid van biomediese gesondheidsorgdienste in 'n plattelandse gebied in die Noordelike Provinsie in Suid-Afrka. Daar is van bondelsteekproeftrekking in fases gebruik gemaak om ewekansigheid te verseker. Die steekproef het bestaan uit 85 mans (49 %) en 89 vroue (51 %) met 'n verspreiding van 8 tot 88 jaar met 'n gemiddelde ouderdom van 32.8 (standaardafwyking van 13.9). Daar is gebruik gemaak van 'n gestruktureerde vraelys waarvan die inligting deur een-tot-een onderhoude bekom is. Inligting oor die voolgende faktore is bekom : demoografiese en gesondheidsorginligting, gesondheidstatus, toeganklikheid, bekostigbaarheid, beskikhaarheid, kwaliteit van die gesondheidsorg, en 'n vraelys oor meanings oor gesondheid. Die resultate toon 'n lae aanvaarbaarheid van biomediese gesondheidsorg : 78% het aangetoon dot die mediese dienste swak is. Daar was 'n betekenisvolle verhouding tussen faktore soos : om nie lid van 'n mediese fonds te wees nie, swakker gesondheid en beskikbaarheid van gesondheidsdienste. Swakker gesondheid korreleer ook met die aanvaarhaarheid van gesondheidsdienste. Die volgende faktore toon geen verband met gesondheidsorg nie : siektes, geslag, gelowe oor gesondheid en werkloosheid al dan nie. Die gevolgtrekking waartoe diestudie kom dat die beleid ten opsigte van primêre gesondheidsorg kennis moet neem van die bestaande verskille soos die aanvaarbaarheid en bekostigbaarheid in die houdings ten opsigte van biomediese gesondheidsorgdienste.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/5/1/EJC35143
2000-01-01
2018-05-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error