1887

n Health SA Gesondheid - A comparison of the viewpoints of different levels of nurse managers on empowerment in their workplace : research

Volume 5, Issue 3
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Differences of opinion between the three levels of nurse managers on the subject of empowerment exist among nurses in health services. It was unclear how top, middle and functional level managers view their own role in the empowerment of their subordinates. The aim of the study was to identify the elements that are essential for the different levels of nurse managers to ensure an empowered nurse. A descriptive explorative study was undertaken in 1997 in Gauteng. A conceptual framework was evolved by analysing literature on the contributing elements of empowerment on nursing management. An instrument was developed, based on the elements, and was distributed to a sample of 487 top, middle and functional level nurse managers of 37 institutions, namely provincial and private hospitals, as well as municipalities and clinics in Gauteng. An item analysis was used to test the reliability of the items on the questionnaire (Cronbach's alpha 0,919) and a factor analysis indicated validity of the instrument to measure the concept of empowerment. The data analysis, by means of the chi-squared test, indicated that significant differences of opinion existed between the three management groups regarding tile concept of empowerment. The results indicated differences of opinion between the three groups with regard to an effective oganisational structure of a health service, the sharing of power with subordinates, the decision-making process, management skills the nurse manager : motivation and reward strategies and characteristics of an empowered nurse manager in the empowerment of nurses. The conclusion is made that the higher a person/nurse is situated in the nursing hierarchy of a service, the more empowerment he/she experiences.

Verskille in opinies tussen die drie vlakke van verpleegbestuurders in gesondheidsdienste bestaan oor die kwessie van bemagtiging. Onduidelikheid het bestaan oor hoe top, middel- en funksionele vlak bestuurders hul eie rol in die bemagtiging van hul ondergeskiktes beskou. Die doel van die studie was om die elemente te identifiseer wat essensieël vir die verskillende vlakke van verpleegbestuurders om 'n bemagtigde verpleegkundige te verseker. 'n Beskrywende ondersoekende studie was in 1997 in Gauteng onderneem. 'n Konseptuele raamwerk het tot stand gekom vanuit die analisering van literatuur oor die bydraende elemente van bemagting in verpleegbestuur. 'n Instrument was ontwikkel, gebaseer op die elemente en versprei na 'n steekproef van 487 top, middel en funksionele vlak bestuurders van 37 instansies, naamlik provinsiale en privaat hospitale, asook stadsrade en klinieke in Gauteng. 'n ltemanalise was uitgevoer om die betroubaarheid van die items in die vraelys te toets (Cronbach se alpha 0,919) en 'n faktoranalise het die geldigheid van die instrument om die konsep van bemagtiging te meet, vasgestel. Die data-analise by wyse van die chi-kwadraat het daarop gedui dat betekenisvolle verskille in opinies tussen die drie bestuursvlakgroepe aangaande die konsep van bemagtiging bestaan. Die resultate het verskille in opinies tussen die drie groepe aangedui met betrekking tot 'n effektiewe organisatoriese struktuur van 'n gesondheidsdiens, die deel van mag met ondergeskiktes, die besluitnemingsproses, die bestuursvaardighede van die verpleegbestuurder, motivering en beloningstrategieë en eienskappe van 'n bemagtigde verpleegbestuurder in die bemagtiging van verpleegkundiges. Die slotsom word gemaak dat hoe hoër 'n persoon/verpleegkundige in die verpleeghierargie van 'n diens geplaas is, hoe meer bemagtiging ervaar sodanige persoon.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/5/3/EJC35161
2000-01-01
2018-04-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error