1887

n Health SA Gesondheid - Samewerking tussen verpleegkundiges en versorgers tydens tuisstimulasie van die verstandelik vertraagde kind : navorsing

Volume 5, Issue 4
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Volgens statistiek aangaande die voorkoms van verstandelike vertraging in Suid-Afrika, asook beskikbaarheid van inrigtingsfasiliteite vir verstandelike vertraagde kinders , wil dit voorkom of daar onvoldoende inrigtingsfasiliteite vir veral kinders onder sesjarige ouderdom is . Daar is egter toenemend 'n tendens dat dienslewering binne die gemeenskap moet geskied. Tuisstimulasie sou 'n deel hiervan kon uitmaak. Die rol van die Psigiatriese Verpleegkundige het egter tot hede nie hierdie fasset ingesluit nie. Deur kwalitatiewe navorsing is die rol van die Psigiatriese Gemeenskapsverpleegkundiges in tuisstimulasie en die behoeftes van versorgers aan ondersteuning tydens tuisstimulasie ondersoek deur eenmalige ongestruktureerde onderhoude met elke deelnemer van die twee steekproewe te voer. 'n Deeglike literatuurstudie is uitgevoer en het saam met die verwerkte data as begronding gedien vir die formulering van riglyne vir Psigiatriese Gemeenskapsverpleegkundiges, om die samewerking tussen hulle en die versorgers van die verstandelik vertraagde kind tydens tuisstimulasie te bewerkstellig. Riglyne aan die Psigiatriese Gemeenskapsverpleegkundiges fokus op opleiding wat hulle moet ontvang in tuisstimulasie van die verstandelik vertraagde kind, die daarstel van interpersoonlike verhoudings met die versorgers van die kind en die uitbreiding van dienslewering aan die versorgers van die verstandelik vertraagde kind in die gemeenskap.

From statistics on the occurrence of mental handicaps in South Africa and the availability of institutional facilities for mentally handicapped children it appears as if there are insufficient institutional facilities for children under six years of age. However; there is a tendency towards accepting the fact that service delivery must take place within the community and that home stimulation must form part of such service. Until now the role of the Psychiatric Community Nurse has not yet been included in this facet. The role of the Psychiatric Community Nurse in home stimulation and the needs of the care-givers as n support system during home stimulation were examined by means of qualitative research, making use of a once-off unstructured interview with each participant. A thorough literature study in conjunction with other available data served as a basis for the formulation of guidelines for Psychiatric Community Nurses, in order to facilitate cooperation between them and care-givers of mentally handicapped children during home stimulation. Guidelines for Psychiatric Community Nurses focus on the training they must receive for home stimulation for the mentally handicapped child, the establishment of interpersonal relationships between the care-givers of the child, and the extending of services for the care-giver of the mentally handicapped child in the community.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/5/4/EJC35164
2000-01-01
2018-04-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error