1887

n Health SA Gesondheid - Voorbereiding van die gehospitaliseerde depressiewe pasiënt vir werkshervatting

Volume 5, Issue 4
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Depressie is een van die algemeenste vorms van geestesongesteldheid en daar blyk 'n toename in die siekte te wees. Oor die algemeen staan depressie bekend as die verkoue van geestesongesteldhede. Ten spyte van hierdie algemene voorkoms van depressie, blyk dit dat etikettering daartoe bydra dat die gehospitaliseerde depressiewe pasiënt se werkshervatting bemoeilik word. In hierdie navorsing stem die depressiewe pasiënte saam dat hulle angsvlakke verhoog word as gevolg van etikettering deur kollegas. Hierdie situasie lei daartoe dat pasiënte langer gehospitaliseer word of na ontslag gouer terugkeer na die hospitaal. Die navorser as psigiatriese verpleegkundige het, na aanleiding van die bogenoemde probleem, verken en beskryf hoe die depressiewe pasiënt na ontslag sy werkshervatting beleef asook hoe die gehospitaliseerde depressiewe pasiënt sy voorbereiding vir werkshervatting gedurende hospitalisasie beleef. Indiepte, ongestruktureerde onderhoude is met respondente gevoer om data in te samel. Gerig deur die resultate het die navorser tot die gevolgtrekking gekom dat daar geen voorbereiding vir die gehospitaliseerde depressiewe pasiënt bestaan nie en dat die depressiewe pasiënt se werkshervatting bemoeilik word as gevolg van hierdie gebrek aan voorbereiding. Na aanleiding van die gevolgtekking het die navorser riglyne vir die psigiatriese verpleegkundige e gehaltevoorbereiding van die gehospitaliseerde depressiewe pasiënt vir werkshervatting geformuleer.

Depression is one of the most common mental illnesses and it seems to be on the increase. Depression is also known as the common cold of mental disorders. Despite the fact that it is then apparently quite common, stigmatisation seems to increase the difficulty of the hospitalised depressed patient's work reintegration. In this research the depressed patients agree that they become more anxious because of the stigmatisation of the disorder by their colleagues. This situation leads to extended hospitalisation and to readmittance to hospital sooner than what would otherwise have been the case. The above-mentioned problem led the researcher as a psychiatric nurse to explore and describe how the depressed patient experiences his work reintegration after discharge, as well as how the depressed patient experiences his preparation for work reintegration during hospitalisation. In-depth, unstructured phenomenological interviews were used to collect data. Guided by the findings, the researcher concluded that no preparation for work reintegration exists for the hospitalised depressed patient, and the depressed patient finds work reintegration more difficult. From the conclusions the researcher formulated guidelines for the psychiatric nurse's quality preparation of the hospitalised depressed patient for work reintegration.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/5/4/EJC35167
2000-01-01
2018-06-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error