1887

n Health SA Gesondheid - Factors affecting behaviours that address HIV risk among a sample of junior secondary school students in the Northern Province, South Africa : research

Volume 7, Issue 3
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Die doel van hierdie studie was om HIV risiko reduksie faktore onder junior sekondêre skool leerlinge in Suid-Afrika te identifiseer. Die steekproef het bestaan uit 441 Graad 10 sekondêre skool leerlinge in die ouderdomsgroepe tussen 16 tot 25 jaar (M ouderdom 16.3 jaar, SD=2.3) van drie plattelandse skole in een streek van die Noordelike Provinsie van Suid-Afrika. Meting het die volgende ingesluit: seksuele gedrag en kondoom gebruik, kennis van korrekte kondoom gebruik, doelstelling met kondoom gebruik, gedragsnorme, houdings, normatiewe oortuigings en subjektiewe oortuigings oor kondome, HIV/VIGS vatbaarheid (moontlikheid om dit op te doen) en die ernstigheid van die siekte in die land, asook kondoom gebruik selfvaardigheid. 'n Tweevoudige ontleding het positiewe beduidende verbande tussen ouderdom by eerste vaginale geslagsgemeenskap, HIV/VIGS vatbaarheid en ernstigheid, houdings teenoor kondome en die HIV/VIGS risiko indeks gevind; omgekeerd verwant was korrekte kondoom kennis en kondoom gebruik doelstelling. Regressie ontleding het aangedui dat omgekeerde korrekte kondoom kennis telling, ouderdom tydens eerste vaginale seks en HIV/VIGS erns voorspelbaar was vir HIV/VIGS risiko gedreag wat 53% van die afwyking verklaar het.

The purpose of this study was to identify factors affecting HIV risk reduction among junior secondary school pupils in South Africa. The sample included 441 Grade 10 Secondary School pupils in the age range of 16 to 25 years (M age 16.3 yr, SD=2.3) from three rural schools in one region of the Northern Province of South Africa. Measures of the following were included: sexual behaviour and condom use, knowledge about correct condom use, intention of condom use, behavioural norms, attitudes, normative beliefs, and subjective norms about condoms, HIV/AIDS vulnerability (likelihood to get it) and severity of the illness in the country, and condom use self-efficacy. Bivariate analysis found positive significant relations between age at first vaginal intercourse, HIV/AIDS susceptibility and severity, attitudes towards condoms, normative beliefs to use condoms as well as subjective norms to use condoms and the HIV/AIDS risk index; inversely related were correct condom knowledge and condom use intention. Regression analysis indicated that inversely correct condom knowledge score, age at first vaginal sex and HIV/AIDS severity were found to be predictive for HIV/AIDS risk behaviour explaining 53% of the variance.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/7/3/EJC35230
2002-09-01
2018-04-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error