1887

n Health SA Gesondheid - Community nurses' perceptions of and exposure to children with severe disabilities and their primary caregivers : research

Volume 7, Issue 3
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

In primary health care clinics nurses are faced with individuals of different ages with different problems, ranging from minor ailments to severe disabilities. Particularly vulnerable are those with severe disabilities, with specific reference to those with communication and intellectual impairments because of their inability to articulate their needs, feelings and rights. Community nurses are often the first contact that primary caregivers (parents) of children with severe disabilities (CSDs) have with health professionals and they often remain the only professionals who support and assist these caregivers. It is therefore clear that these nurses need to be equipped with the necessary knowledge and skills to assist caregivers in dealing with their CSDs. This is a descriptive study aimed at determining community nurses' perceptions regarding disability and their exposure to CSDs. Quantitative (questionnaire) and qualitative (focus groups) methods were used to obtain data. Results indicated that nurses regarded their knowledge and skills in dealing with CSDs and their caregivers as inadequate, despite the fact that they were exposed to them and were expected to provide services to them. A need for knowledge and skill training in this regard was identified.

In primêre gesondheidsorgklinieke kom verpleegkundiges in aanraking met individue van verskillende ouderdomme met 'n verskeidenheid probleme, wat strek vanaf geringe kwale tot erge gestremdhede. 'n Besonder weerlose groep is persone met erge gestremdhede, met spesifieke verwysing na dié met kommunikasie- en intellektuele gebreke as gevolg van hul onvermoë om hul behoeftes, gevoelens en regte te verwoord. Gemeenskapsverpleegkundiges is dikwels die eerste kontak wat primêre versorgers (ouers) van kinders met erge gestremdhede met professionele persone in die gesondheidssektor het, en hulle bly gewoonlik die enigste professionele persone wat ondersteuning en leiding aan hierdie versorgers verskaf. Gevolglik is dit duidelik dat hierdie verpleegkundiges met die nodige kennis en vaardighede toegerus moet word om versorgers te ondersteun in die hantering van hul kinders met gestremdhede. Hierdie is 'n beskrywende studie wat daarop gerig is om gemeenskaps-verpleegkundiges se persepsies rakende gestremdheid te bepaal, asook hul blootstelling aan kinders met erge gestremdhede. Kwantitatiewe (vraelys) sowel as kwalitatiewe (fokusgroep) metodes is gebruik om die data te verkry. Resultate het daarop gedui dat verpleegkundiges hul kennis en vaardighede in die hantering van kinders met erge gestremdhede en hul primêre versorgers as ontoereikend ervaar, desnieteenstaande die feit dat hulle aan hierdie populasie blootgestel is en dat daar van hulle verwag word om dienste aan hulle te lewer. Die behoefte aan kennis- en vaardigheidsopleiding in hierdie verband is geïdentifiseer.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/7/3/EJC35234
2002-09-01
2018-05-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error