1887

n Health SA Gesondheid - Kliniese verpleegsorgstandaarde vir die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid : research

Volume 7, Issue 3
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

The purpose of this article is to describe clinical nursing care standards for a patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit. Nursing practitioners working in the critical care unit are responsible for quality nursing care of the patient on pressure-controlled ventilation. To deliver quality nursing care to the adult patient on pressure-controlled ventilation, the use of clinical nursing care standards are of paramount importance. Clinical nursing care standards refer to descriptive statements that reflect the expected level of clinical performance by the critical care nurse during the nursing care of an adult patient on pressure-control ventilation in a critical care unit. Quality nursing care of an adult patient on pressure-controlled ventilation implies that certain characteristics of quality have been determined and are being adhered to. This nursing care occurs in relation to the health needs of an adult patient on pressure-controlled ventilation within the legal-ethical and managerial framework of critical care nursing and the health care institution (Gillies, 1994 : 97; Muller, 1998a : 3). However, in the South African nursing context there are no clinical nursing care standards for adult patients on pressure-controlled ventilation in critical care units. The following question can therefore be asked: "Which clinical nursing care standards should be formulated for an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit?" An explorative, descriptive, standard-generating research design was followed in this study to formulate clinical nursing care standards for an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit. The method of standard formulation was based on the method described by Muller (1990 : 49 - 53), consisting of a development phase and a quantification phase. In this study, only the development phase was implemented. The formulation of clinical nursing care standards for an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit was based on a previous framework that was described on the basis of a literature study. In this way, the content validity of the clinical nursing care standards was ensured. Furthermore, the content validity of the clinical nursing care standards for an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit was ensured by means of a peer group discussion that was held with clinical domain experts. During this discussion clinical nursing care standards were refined and reformulated. Seventeen clinical nursing care standards were formulated for an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit.

Die doel van hierdie artikel is om kliniese verpleegsorgstandaarde vir die volwasse pasiënt op drukgekontrolleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid te beskryf. Verpleegkundiges werksaam in die kritiekesorgeenheid is verantwoordelik vir die lewering van gehalteverpleging aan die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid. Om gehalteverpleging aan die volwasse pasiënt op druk-gekontrolleerde ventilasie te lewer, is kliniese verpleegsorgstandaarde van deurslaggewende belang. Kliniese verpleegsorgstandaarde verwys na 'n beskrywende verklaring van die verwagte vlak van werkverrigting deur die kritiekesorg verpleegkundige tydens die verpleging van die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid. Gehalteverpleging aan die volwasse pasiënt op drukgekontroleerde ventilasie, impliseer dat sekere kenmerke van gehalte vooraf bepaal is en aan voldoen word. Hierdie verpleging vind plaas in verhouding tot die gesondheidsbehoeftes van die volwasse pasiënt en die wetliketiese raamwerk van kritiekesorgeverpleging en die gesondheidsorginstelling (Gillies, 1994 : 97; Muller, 1998a : 3). Binne die Suid-Afrikaanse verpleegkonteks, bestaan daar egter geen kliniese verpleegsorgstandaarde vir die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid nie. Om dié rede kan die gehalte van verpleging van volwasse pasiënte op druk-gekontroleerde ventilasie in kritiekesorgeenhede nie geëvalueer word nie. Die volgende vraag ontstaan dus: "Watter kliniese verpleegsorgstandaarde behoort vir die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid geformuleer te word?" 'n Kwalitatiewe standaard-formulerende navorsingsontwerp is nagevolg om kliniese verpleegsorgstandaarde vir die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie te beskryf. Die metode vir standaard-formulering is gebaseer op die metode soos beskryf deur Muller (1990 : 49 - 53), bestaande uit 'n ontwikkelingsfase en 'n kwantifiseringsfase. In hierdie studie is slegs die ontwikkelingsfase geïmplementeer. Die formulering van kliniese verpleegsorgstandaarde vir die volwasse pasiënt op druk-gekontrolleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid is op 'n vorige raamwerk gebaseer, wat aan die hand van 'n literatuurstudie beskryf is. Op dié wyse is die inhoudsgeldigheid van die kliniese verpleegsorgstandaarde verseker. Verder is die inhoudsgeldigheid van die kliniese verpleegsorgstandaarde verseker, by wyse van 'n portuurgroepbespreking wat met kliniese domeinkundiges gehou is. Gedurende hierdie bespreking is die kliniese verpleegsorgstandaarde verfyn en geherformuleer. Sewentien kliniese verpleegsorgstandaarde vir die volwasse pasiënt op druk-gekontrolleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid is geformuleer.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/7/3/EJC35235
2002-09-01
2018-05-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error