1887

n Health SA Gesondheid - 'n Raamwerk vir die verpleging van die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid : research

Volume 7, Issue 3
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

The nurse functions as an independent practitioner, as part of the multi-disciplinary health team, during the delivery of nursing care to an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit. Pressure controlled ventilation as a mode of mechanical ventilation is generally practiced in critical care units. Pressure controlled ventilation refers to a controlled mode of mechanical ventilation in which all breaths are pressure limited and time cycled, with no possibility for patient triggering, often achieved by sedation and / or paralysis (Hess & Kacmarek, 1996 : 20). Pressure-controlled ventilation is associated with a multiple of life-threathening complications such as barotrauma (Chlochesy, Breu, Cardin, Rudy & Whittaker, 1996 : 267 - 270). Therefore it is important to describe a framework according to which the nursing care of a patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit can be approached. Although general frameworks for the nursing care of a patient on mecahnical ventilation exists, no such specifc framework exists that describes the nursing needs of an adult patient on pressure controlled ventilation by the critical care nurse. Such a framework will be described in this article. The purpose of this article is to describe a framework for the nursing care of an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit. An explorative, descriptive research-design (Mouton & Marais, 1990 : 44 - 46) was implemented to achieve this purpose. Based on a purposive study of both national and international literature and the triangulation thereof with other data-sources (Burns & Grove, 1993 : 277), like physicians and critical care nurses, a framework for the nursing care of an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit is described. A cognitive analysis, that includes both inductive and deductive thinking strategies, is applied during the study of the literature. Trustworthiness in the study was ensured through the application of the following measures for trustworthiness, namely triangulation, prolonged engagement, peer-group discussion, referential adequacy, stepwise repeat, investigative auditing, and dense description (Lincoln & Guba, 1985 : 289 - 331). According to the framework described in this article, the nurse as independent practitioner functions as part of a multi-disciplinary health team during the nursing care of an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit. The context in which the nurse functions during the nursing care of an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit, guides his / her actions that he / she performs on the adult patient. As independent practitioner during the nursing care of an adult patient on pressure-controlled ventilation, the nurse is responsible and accountable to carry out certain clinical actions, that are applicable to the nursing care of an adult patient on pressure-controlled ventilation, based on a scientific-approach, through demonstration of certain abilities, within the legal-ethical, philosophical and management framework of his / her profession.

Die verpleegkundige, as onafhanklike praktisyn, funksioneer as lid van die multi-dissiplinêre gesondheidspan tydens die verpleging van die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid. Druk-gekontroleerde ventilasie as 'n modus van meganiese ventilasie word algemeen in kritiekesorg-eenhede toegepas. Druk-gekontroleerde ventilasie verwys na 'n gekontroleerde modus van meganiese ventilasie, waartydens asemhaling op 'n tyd-siklus druk-gekontroleer word, met geen moontlikheid dat die pasiënt enigsins die masjien kan beheer nie, aangesien die pasiënt gesedeer en/of geparaliseer is met behulp van bensodiasepiene en neuro-muskulêre blokkeermiddels (Hess & Kacmarek, 1996 : 20). Druk-gekontroleerde ventilasie word met verskeie lewensbedreigende komplikasies, soos barotrauma, geassosieër (Chlochesy, Breu, Cardin, Rudy & Whittaker, 1996 : 267 - 270). Om dié rede is dit noodsaaklik dat 'n duidelike raamwerk beskryf word waarvolgens die kritiekesorgverpleegkundige die verpleging van die volwasse pasiënt op hierdie modus van meganiese ventilasie kan benader. Alhoewel daar algemene raamwerke vir die verpleging van pasiënte op meganiese ventilasie bestaan, is daar egter geen spesifieke raamwerk wat die unieke verpleegbehoeftes van die volwasse pasiënt op druk gekontroleerde ventilasie beskryf nie. So 'n raamwerk word in die meegaande artikel voorgestel. Die doel van hierdie artikel is om 'n raamwerk vir die verpleging van die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid te beskryf. 'n Verkennende en beskrywende navorsingsontwerp (Mouton & Marais, 1990 : 44 - 46) is gevolg ten einde die doelstelling te bereik. Aan die hand van 'n doelgerigte bestudering van beide nasionale en internasionale literatuurbronne en die triangulering daarvan met ander data-bronne (Burns & Grove, 1993 : 277), soos geneeshere en kritiekesorgverpleegkundiges, is 'n raamwerk vir die verpleging van die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid beskryf. 'n Kognitiewe analise, wat beide deduktiewe en induktiewe denkstrategieë ingesluit het, is tydens die bestudering van die literatuur aangewend. Vertrouenswaardigheid binne hierdie studie is verseker deur die toepassing van die volgende maatreëls vir vertrouenswaardigheid, naamlik triangulering, verlengde blootstelling, portuurgroepbespreking, voldoende verwysing, stapsgewyse herhaling, ondersoekende oudit en digte beskrywing (Lincoln & Guba, 1985 : 289 - 331). Volgens die raamwerk wat binne hierdie artikel beskryf word, funksioneer die verpleegkundige as onafhanklike praktisyn as deel van die multi-dissiplinêre gesondheidspan tydens die verpleging van die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid. Die konteks waarbinne die verpleegkundige tydens die verpleging van die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid funksioneer, rig sy/haar handelinge wat hy / sy op die volwasse pasiënt uitvoer. As onafhanklike praktisyn tydens die verpleging van die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie, is die verpleegkundige verantwoordelik en aanspreeklik om op 'n wetenskaplike benadering en deur die demonstrasie van bepaalde vermoëns, sekere kliniese handelinge, wat betrekking het op die verpleging van die volwasse pasiënt op druk-gekontroleerde ventilasie, uit te voer binne 'n bepaalde wetlik-etiese, filosofiese en bestuursraamwerk.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/7/3/EJC35236
2002-09-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error