1887

n Historia - St. Ansgar's Institution in Roodepoort, 1927-1958 : a study in adaption

Volume 39, Issue 1
  • ISSN : 0018-229X
  • Author Frederick Hale
  • Source : Historia, Volume 39, Issue 1, May 1994, p. 52 - 67
  • Accreditation : Department of Higher Education and Training (DHET)
    SciELO SA
    The International Bibliography of Social Sciences (IBSS)
USD

 

Abstract


Die geskiedenis van St. Ansgar's Institution in Roodepoort is 'n integrale deel van die Church of Sweden Mission se pogings aan die Witwatersrand, wat in 1902 begin het. Die algemene onderneming in stedelike sending wat aanvanklik bedoel is vir Zulu Lutherane wat lede van Lutherse gemeentes van sendingstasies in Natal was, het spoedig onder meer behels sowel aandklasse in geletterdheid en ander vakke vir trekarbeiders, as dagonderrig vir 'n breër groep deelnemers by buitestasies versprei oor die grootste gedeelte van die Witwatersrad.
Teen 1913 het die Church of Sweden Mission na Roodepoort uitgebrei, waar dit 'n ongeordende evangelis onderhou het en 'n klein dagskool bestuur het. Vroeg in die 1920's het die leierskap van hierdie organisasie die nodigheid vir 'n residensiële instelling bespreek waar swart jeugdiges van die omgewing geakkommodeer en onderrig kon word. So 'n skool is in 1927 hoofsaaklik vanweë die pogings van Knut en Alfa Swensson geopen. Die leergang het beroeps- en liberale onderrig in 'n Christelike omgewing gebied. Dissiplinêre, finansiële, en ander probleme het St. Ansgar's Institution vir dekades geteister. Dit het die Sweedse Lutherse sendelinge wat dit geadministreer het, gedwing om by die veranderde tye aan te pas terwyl hulle dit gemoderniseer en vergroot het. Uiteindelik was die Bantoe Onderwyswet van 1953 en teenstand teen die onderhoud van 'n hostel vir swart leerlinge in 'n Europese gebied te groot struikelblokke, en in 1958 het die Chruch of Sweden hierdie baanbrekersinstelling teësinnig aan die Christian Council of South Africa oorhandig.

The history of St. Ansgar's Institution in Roodepoort is an integral part of the Church of Sweden Mission's endeavours on the Witwatersrand, which began in 1902. That general undertaking in urban missionary work, initially intended primarily for Zulu Lutherans who had been members of Lutheran congregations at mission stations in Natal, soon encompassed both evening courses in literacy and other subjects for migratory labourers and daytime instruction for a broader group of participants at out-stations scattered across much of the Witwatersrand.


By 1913 the Church of Sweden Mission had expanded to Roodepoort, where it maintained an unordained evangelist and operated a small day school. During the early 1920s the leadership of this organisation discussed the need for a residential institution at which black youths in the region could be accommodated and educated. Owing largely to the efforts of Knut and Alfa Swensson, such a school was opened in 1927. Its curriculum offered vocational and liberal instruction in a Christian environment. Disciplinary, financial, and other problems plagued St. Ansgar's Institution for decades, compelling the Swedish Lutheran missionaries who administered it to adapt to the winds of change while modernising and enlarging it. Eventually, however, the Bantu Education Act of 1953 and opposition to the maintenance of a hostel for black pupils in a European area were obstacles too high to clear, and in 1958 the Church of Sweden Mission reluctantly surrendered this ground-breaking institution to the Christian Council of South Africa.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/hist/39/1/EJC37815
1994-05-01
2018-05-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error