1887

n Historia - Die probleemstelling : noodsaaklike beginpunt van historiese navorsing?

USD

 

Abstract

Stating the problem: an essential point of departure in historical research? It is a general practice in academic institutions that a researcher, when undertaking a research project, clearly identifies and formulates the problem or problems which he or she wants to investigate. Among historians, however, the necessity and importance of a problem statement for doing historical research is not generally accepted. In the article both early and recent books on historical research methods are examined. It appears that many authors of handbooks on historical methodology pay little or no attention to the role of the problem statement, but that there are also a number of writers who emphasize its importance. Although the authors in the latter category all illuminate different aspects of problem statements, their viewpoints supplement rather than contradict each other. The article discusses various reasons for the negative attitude of some historians to problem statements. It is concluded that these reasons result from misconceptions about the nature of history and of historical research. End

Die probleemstelling: noodsaaklike beginpunt van historiese navorsing? Dit is 'n algemene gebruik aan akademiese instellings dat 'n navorser wat 'n bepaalde projek aanpak die probleem of probleme wat hy of sy daarin ondersoek duidelik identifiseer en formuleer. Onder historici word die noodsaak en belangrikheid van 'n probleemstelling in historiese navorsing egter nie algemeen aanvaar nie. In hierdie artikel word sowel vroeëre as resente werke oor historiese navorsingsmetodes bekyk. Dit blyk dat verskeie skrywers van metodologiehandboeke min of geen aandag aan die probleemstelling gee nie, maar dat daar ook 'n aantal skrywers is wat juis die belangrikheid daarvan beklemtoon. Hoewel die skrywers in laasgenoemde kategorie almal verskillende aspekte rakende die probleemstelling na vore bring, vul hul sieninge mekaar aan en is daar nie werklik sprake van botsende standpunte oor hierdie saak nie. Verskeie redes wat aangevoer word waarom daar historici is wat negatief staan iii.teenoor die probleemstelling word in die artikel bespreek en daar word tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie redes op wanopvattinge oor die aard van die geskiedenis en van historiese navorsing berus. End

Loading

Article metrics loading...

/content/hist/46/2/EJC38039
2001-11-01
2016-12-05
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error