1887

n Historia - Land, agriculture and racial inequality in South West Africa

Volume 46, Issue 2
  • ISSN : 0018-229X
  • Author J.B. Forrest
  • Source : Historia, Volume 46, Issue 2, Nov 2001, p. 345 - 364
  • Accreditation : Department of Higher Education and Training (DHET)
    SciELO SA
    The International Bibliography of Social Sciences (IBSS)
USD

 

Abstract

Grond, landbou en rasse-ongelykheid in Suidwes-Afrika Die nedersettingskolonie van Suidwes-Afrika het onder die Duitse en daarna die Suid-Afrikaanse bewind aansienlike grond herstrukturering ondergaan waardeur swartmense verplig was om in 'naturelle reservate' in die suidelike tweederde-gebied van die kolonie te woon. Die streek het afhanklik geword van die veeboerdery vir handel en lone. 'n Hoogs opgeleide doeltreffende en outonome landbou voorlingtingsdiens het omvattende insette aan blanke boere gelewer. Die diens is in 'n mindere mate aan sommige van die swart gemeenskapsgebiede voorsien. Die oorname van regstreekse Suid-Afrikaanse beheer oor die Suidwes-Afrikaanse burokrasie in 1969, tesame met die tuislandbeleid van apartheid, het plaaslike landbouspesialiste uit beide die blanke en swart gebied verdryf. Meeste blanke boere Historia 46(2), November 2001, pp. 345-64. 363.Forrest was nie nadelig geraak nie. Die administrasie van blankes het voorsiening gemaak vir hul eie voorligtingsdienste. Swart boere het op hulle beurt slegs die minimum dienste ontvang. (Daarby moet in gedagte gehoue word dat die tuisland owerheid formeel daarvoor aansoek moes doen.) Intussen het die departement veeartsenydienste met die afbakening van 'n rooilyn gedurende die twintigste eeu daarin geslaag om die grootste deel van die land van ernstige veesiektes af te sny. Dit dui op die doeltreffendheid van die departement. In die sestiger- en sewentigerjare het die kordonheining daartoe bygedra dat noordelike gemeenskapsgronde gemarginaliseer is. Dit het tot gevolg gehad dat heelwat ontevredenheid posgevat het. End

Land, agriculture and racial inequality in South West Africa The settler colony of South West Africa under first German and then South African rule experienced broad land restructurings through which black Africans were displaced onto small 'native reserves' in the southern two-thirds of the colony, which became dependent upon the white-dominated livestock economy for trade and wages. A highly professional, competent, and autonomous agricultural extension service provided significant inputs to the white settler-farmers, and to a much lesser extent, to some of the communal areas. However, the assumption of direct South African control over the South West African bureaucracy in 1969 along with the creation of apartheid homelands displaced local agricultural specialists from both white and black rural areas. Most white farmers were not negatively affected as the administration of whites provided its own extension services; black farmers, however, only obtained minimal extension services (when contracted out by the respective homeland authority). Meanwhile, the veterinary department's construction of farm fences and a veterinary cordon fence ('red line') succeeded in keeping most of the country free of serious animal diseases for most of the 20 th century, reflecting the department's technical proficiency, but South Africa's politicization of the use of the cordon fence in the 1960s-1970s helped to assure the marginalization of northern communal area farmers while generating significant popular resentment. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/hist/46/2/EJC38042
2001-11-01
2018-06-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error