1887

n Historia - Behuisingsverksaffing in Suid-Afrika gedurende die veertigerjare : die finansiële vermoë van stedelike swart mense in perspektief

Volume 48, Issue 2
  • ISSN : 0018-229X
  • Author Karina Sevenhuysen
  • Source : Historia, Volume 48, Issue 2, Nov 2003, p. 127 - 142
  • Accreditation : Department of Higher Education and Training (DHET)
    SciELO SA
    The International Bibliography of Social Sciences (IBSS)
USD

 

Abstract

<b>The provision of housing in South Africa during the 1940s : the financial means of urban black people in perspective</b> <br>During the 1940s urban local authorities in South Africa were confronted with the economic realities of cheap black labour. Although cheap black labour was essential to the South African economy it seriously handicapped the authorities in their housing provision obligations. This article investigates the financial means of urban blacks during the 1940s and the impact thereof on the provision of housing. The income and expenses of urban blacks are presented, explained and compared with the poverty datum line. The impact of rent on the income of urban blacks is indicated and put into perspective, using the international guidelines for unskilled labour. The impact of transport costs, caused by the forced segregation of black and white townships, is discussed and the viewpoint is held that the rent &lt;b&gt;and&lt;/b&gt; transport expenses must be regarded and analysed as an entity, given the interdependency of these two expenses. The conclusion is made that the financial ability of urban blacks made it almost impossible for them to pay rent and transport costs without starving themselves. Accordingly the financial ability of urban blacks burdened the authorities with large losses and subsidy obligations and forced them to provide housing of only a minimum standard. Urban blacks held the opinion that they deserved better wages, treatment and housing because of their indispensable labour.

Stedelike plaaslike owerhede in Suid-Afrika is gedurende die veertigerjare van die twintigste eeu met die ekonomiese realiteit van goedkoop swart arbeid gekonfronteer. Goedkoop swart arbeid was weliswaar onontbeerlik vir die Suid-Afrikaanse ekonomie, maar het die owerhede in hulle behuisingsverskaffingsverpligtinge erg gekortwiek. Hierdie artikel loods 'n ondersoek na die finansiële vermoë van stedelike swart mense gedurende die veertigerjare en die uitwerking daarvan op behuisingsverskaffing. Die inkomste en uitgawes van stedelike swart mense word weergegee, verduidelik en aan die hand van die armoede-indekslyn vergelyk Die invloed van huishuur op die inkomste van stedelike swart mense word aangetoon en, aan die hand van internasionale riglyne vir ongeskoolde arbeid, in perspektief gestel. Die invloed van vervoerkoste, teweeggebring deur die gedwonge segregasie van swart en wit woonbuurtes, word bespreek en die standpunt word gehuldig dat die uitgawes aan huishuur &lt;b&gt;en&lt;/b&gt; vervoerkoste as 'n eenheid beskou en ontleed moet word, gegewe die interafhanklikheid van die twee uitgawes. Die gevolgtrekking word gemaak dat die finansiële vermoë van stedelike swart mense dit vir hulle bykans onmoontlik gemaak het om sowel die uitgawes aan huishuur en vervoerkoste by te bring sonder om 'n hongerbestaan te voer. Die finansiële vermoë van stedelike swart mense het die owerhede gevolglik met groot verliese en subsidieverpligtinge opgesaal en hulle genoodsaak om behuising van slegs 'n minimumstandaard te verskaf. Stedelike swart mense was die mening toegedaan dat hulle deur hulle onontbeerlike arbeid op beter vergoeding, behandeling en behuising geregtig was.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/hist/48/2/EJC38120
2003-11-01
2018-05-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error