1887

n Historia - Some aspects of family and social history among the French Huguenot refugees at the Cape

Volume 48, Issue 2
  • ISSN : 0018-229X
USD

 

Abstract

<b>Enkele aspekte van familie- en sosiale geskiedenis onder die Franse Hugenote-vlugtelinge aan die Kaap</b> <br>Tussen 1688 en 1700 is ongeveer honderd-en-sewentig hulpbehoewende Franse Hugenote-vlugtelinge deur die <I>Vereenigde Oostindische Compagnie&lt;/I&gt; (VOC) na die Kaap gebring, van die nodige toerusting voorsien en plase, hoofsaaklik in Drakenstein, toegewys. Hierdie Franse gesinne was, tesame met die voormalige VOC-werknemers wat verkies het om daar agter te bly, die eerste koloniste wat aan die Kaap gevestig het. <br>Hoewel die vlugtelinge gedwing is om nuwe, diaspora-identiteite te ontwikkel, het hulle tegelykertyd probeer om hulle Fransheid te behou in hulle keuse van huweliksmaats en patrone van naamgewing. Dogters van vlugtelinge het, weens ekonomiese realiteite en lokaliteit, eerder as persoonlike voorkeur, toenemend uit die Franse gemeenskap uitgetrou. Teen die verwagting van die ondersoeker in, is hierdie tendens ook met tweede en selfs derde huwelike voortgesit. <br>Die klem van die studie is derhalwe verskuif na eerste en tweede generasie huwelike met die spesifieke fokus op diegene wat ten tyde van hulle aankoms getroud was, of kort daarna getrou het. In afdeling een word die gevalle van nege mans wat elk nege of meer kinders gehad het, ondersoek. In afdeling twee word die Hugenotegemeenskap beskryf ten opsigte van, onder meer, die volgende aspekte: welvaart, geletterdheid, die seksuele aktiwiteite van ongetroude mans, die hoë geboortesyfer en die rare voorkoms van egskeiding.

Between 1688 and 1700 approximately one hundred and seventy destitute French Huguenot refugees were brought to the Cape by the <I>Vereenigde Oostindische Compagnie&lt;/I&gt; (VOC). They were supplied with the necessary equipment and allocated farms, primarily in Drakenstein. Together with former VOC employees who preferred to stay behind, these French families were the first colonists to settle at the Cape. <br>Although the refugees were forced to develop new, diaspora identities, they simultaneously tried to maintain their Frenchness in their choice of marriage partners and patterns of name-giving. Daughters of refugees increasingly married out of the French community, due to economic realities and locality, rather than personal preferences. Against the expectations of the researcher, this tendency was continued in the case of second and even third marriages. <br>The focus of the study was thus shifted to first and second generation marriages with the specific emphasis on those who had been married on arrival, or who married shortly thereafter. In the first section, the cases of nine men who each had nine or more children, are investigated. In the second section, the Huguenot community is described with regard to, among others, the following aspects: wealth, literacy, the sexual activities of unmarried men, the high birth rate and the rare occurrence of divorce.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/hist/48/2/EJC38126
2003-11-01
2018-05-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error