1887

oa Journal of Economic and Financial Sciences - Post-konstitusionele regspraak oor die wysiging van diskriminerende bepalings in testamentêre trusts met 'n liefdadigheidsoogmerk

Volume 8, Issue 3
  • ISSN : 1995-7076

 

Abstract

Die testamentêre trust as regsfiguur speel 'n belangrike sosiale rol in die Suid-Afrikaanse reg. Die gewildheid van hierdie instelling as boedelbeplanning meganisme het aansienlik toegeneem, deels as gevolg van die beskerming wat aan die testateur se afhanklikes gebied word en deels as gevolg van die eenvoudige, dog doeltreffende praktiese werking daarvan. Een van die groot voordele van 'n Testamentêre trust is die gemak waarmee 'n erflater se wense, soos vervat in sy/haar testament, geïnterpreteer en geïmplementeer kan word. Daar is in ons reg 'n besliste wisselwerking tussen die erfreg en die trustreg van toepassing op testamentêre trusts. Die beginsel van testeervryheid is 'n konsep wat in die Suid-Afrikaanse reg met die nodige respek behandel word en alhoewel dit onderhewig is aan sekere gemeenregtelike en statutêre beperkings, is die aanvaarde siening dat daar effek gegee sal word aan die wense van 'n testateur soos uitgedruk in sy / haar testament. Die bestaande politieke en sosiale omgewing in Suid-Afrika, soos wat onderskryf en vervat word in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (hierna verwys as die Grondwet), plaas egter 'n groter beperking op die reg op individuele testeervryheid. Die huidige tendens bestaan dat indien 'n Testamentêre trust geskep word en 'n openbare instelling soos 'n universiteit betrokke is, die testamentêre trust gewysig sal word indien enige van die bepalings daarin vervat geklassifiseer kan word as om diskriminerend van aard te wees. Hierdie artikel fokus op die evaluering van die ratio decidendi van die howe in onlangse hofuitsprake. Dit sal die neiging beklemtoon dat al die howe van dieselfde mening is dat die sogenaamde "diskriminerende bepalings" in testamentêre trusts met 'n liefdadigheidsoogmerk gewysig moet word, maar dat die howe se interpretasie van die feite met betrekking tot die verskillende toepaslike areas in ons reg wissel van geval tot geval. Dit sal duidelik aantoon dat die tyd aangebreek het vir 'n spesifieke stel reëls, wat konsekwent toegepas kan word - 'n grondwetlik gebaseer boni mores kriteria om eenvormigheid en regverdigheid te verseker, en dat die huidige status quo nie aanvaarbaar is, slegs omdat dit die gewenste resultate lewer nie.


The testamentary trust as legal figure plays an important social function in South African law. The popularity of this institution as estate planning mechanism has increased considerably, partly because of the protection given to the testator's dependants and partly because of the simple, yet effective, practical working of it. One of the major benefits of a testamentary trust is the ease with which a testator's wishes, as contained in his/her will, can be interpreted and implemented. The Charitable testamentary trust has even more unique characteristics and due to its aim - a charitable intent, it has the effect that South African courts are struggling to reconcile the different elements of existing legal principles in amending these types of trusts. It is the generally excepted approach that charitable testamentary trust will not summarily be declared invalid if the trust purpose or beneficiaries are not clearly defined. Our courts have a certain amount of freedom of interpretation - although not absolute - in these cases and they can look at the facts of each case to determine the aim of the trust. (Corbet at al., 2001:430)
The charitable testamentary trust has a trifecta of legal fields relevant to govern it. There is a close interaction between the law of succession and the law of trusts applicable to testamentary trusts as well as some common law principles that must be applied.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/jefs/8/3/EJC181224
2015-10-01
2018-04-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error