1887

Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Regimage of Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg
ISSN: 0257-7747
E-ISSN: 1996-2207

Hierdie tydskrif is soos die titel aandui 'n erkende tydskrif vir die Suid-Afrikaanse reg waarin uitsluitlik navorsingsgebaseerde regsartikels gepubliseer word na behoorlike portuurevaluering. Dit is egter nie beknot tot 'n enkele onderafdeling van 'n deeldissipline van die reg nie en gekeurde bydraes vanoor die hele spektrum van die regswetenskap wat insluit aspekte van die privaatreg, handelsreg, staatsreg, strafreg en publiekreg maar ook regsfilosofie en regsgeskiedenis word gereeld gepubliseer. Die tydskrif publiseer gekeurde bydraes op Afrikaans, Nederlands en Engels en word ook in Europa, Noord Amerika en Australië gelees. Bydraes van buitelandse outeurs met 'n sterk regsvergelykingsinslag word gereeld vir plasing aanvaar.,

Latest Articles

Cover image Placeholder
ISSN: 0257-7747
E-ISSN: 1996-2207

© Publisher: Juta Law Publishing

Cover image Placeholder
ISSN: 0257-7747
E-ISSN: 1996-2207

© Publisher: Juta Law Publishing

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error