1887

n Stellenbosch Law Review = Stellenbosch Regstydskrif - Beyond the welfare state : globalisation of neo-liberal culture and the constitutional protection of social and economic rights in South Africa

Volume 14, Issue 1
  • ISSN : 1016-4359
  • E-ISSN: 1996-2193
USD

 

Abstract

Hierdie artikel handel oor die verwesenliking van die sosio-ekonomiese regte in die Suid-Afrikaanse Grondwet, teen die agtergrond van globalisering en die toenemende impak van neo-liberale kultuur op verskeie fasette van die hedendaagse samelewing. Die artikel toon eerstens dat konsepte geassosieer met sosialisme en sosiale geregtigheid tans wesenlike teenstand op internasionale vlak ondervind. Hierdie teenstand, en die gepaardgaande afwatering van sosio-ekonomiese ideale, kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die neo-liberale grondslag van ekonomiese globalisering, siende dat neo-liberalisme inherent gekant is teen staatsingryping in die sosiale sfeer en volhou dat die kapitalistiese mark die enigste instelling is wat die verspreiding van sosiale kapitaal behoort te reguleer. In teenstelling met huidig oorheersende internasionale tendense, toon die Suid-Afrikaanse Grondwet 'n "post-liberale" karakter, soos byvoorbeeld weerspieël word deur grondwetlike bepalings rakende horisontale afdwinging van menseregte, die grondwetlike beliggaming van substantiewe gelykheid en die grondwetlike verskansing van afdwingbare sosio-ekonomiese regte. Teenstrydighede tussen die Grondwet se transformatiewe fokus en die grondslae van neo-liberalisme (wat tot 'n mate weerspieël word in Suid-Afrika se huidige makro-ekonomiese beleid) kan die Suid-Afrikaanse regering se taak om globale en interne hervormingsdruk te balanseer, wesenlik bemoeilik. Vervolgens word diskursiewe teenstrydighede tussen neo-liberalisme en sosiale geregtigheid ondersoek, en die potensieel nadelige gevolge wat neo-liberale hervormingsmeganismes en afdwingbare sosio-ekonomiese regte om die beurt vir mekaar inhou, uitgewys. Daarna poog die artikel om sekere van hierdie teenstrydighede te harmoniseer deur die herkonsepsualisering van die verhouding tussen sosio-ekonomiese regte en ekonomiese groei, asook die toenemende beklemtoning van die verhouding tussen eerste en tweede generasie regte aan te beveel. Ten slotte ondersoek ek kortliks wyses waarop sosio-ekonomiese regte meer effektief afgedwing kan word in die lig van veranderinge in ekonomiese mag wat deur neo-liberalisme en ekonomiese globalisering beoog word. 108 Klare 1998 SAJHR 171. On possible modes of co-operation between the different branches of government in this regard, see Scott "Social Rights: Towards a Principled, Pragmatic Judicial Role" 1999 4 ESR Review 4-6.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_slr/14/1/EJC54474
2003-01-01
2018-05-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error