1887

n Stellenbosch Law Review = Stellenbosch Regstydskrif - African customary wives in South Africa : is there spousal equality after the commencement of the Recognition of Customary Marriages Act?

Volume 14, Issue 2
  • ISSN : 1016-4359
  • E-ISSN: 1996-2193
USD

 

Abstract

Kragtens die tradisionele inheemse reg, soos vervat in onder meer artikel 11(3) van die Swart Administrasie Wet 38 van 1927, is swart getroude vrouens normaalweg as ewigdurende minderjariges beskou. Nadat die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike 120 van 1998 op 15 November 2000 in werking getree het, is die tradisionele inheemse reg drasties verander deurdat artikel 6 uitdruklik bepaal dat gades gelyk aan mekaar is. Die vraag is egter of hierdie bepaling as sodanig werklik tot gelykheid in die huwelik gelei het. In hierdie artikel word eerstens 'n kort historiese uiteensetting met betrekking tot die status van swart getroude vrouens kragtens die inheemse reg weergegee, waarna die impak van die Erkenningswet in meer besonderhede bestudeer word. Hoewel artikel 6 vir formele gelykheid voorsiening maak, impakteer die spesifieke vermoënsregtelike bedeling in die huwelik, sowel as die rangorde van vrouens in poliginiese huwelike steeds op die werklike status van vrouens. Aspekte soos egskeiding en die gevolge daarvan word ook ontleed. Die bepaling dat vermoënsregtelike bedelings, soos wat dit voor die inwerkingtreding van die Wet gefunksioneer het, outomaties van krag bly, is veral problematies, aangesien die ondergeskikte posisie van vrouens daardeur perpetueer word en dit die grootste persentasie van gebruiklike huwelike affekteer. Daar word onder meer aan die hand gedoen dat dié bepaling gewysig word om vrouens wat getroud is voordat die wet in werking getree het, gelyk te stel aan vrouens wat daarna in die huwelik getree het. Die artikel beklemtoon verder ook dat wetswysigings moontlik &lt;I&gt;formele&lt;/I&gt; gelykheid kan daarstel, maar nie noodwendig tot <I>werklike</I> gelykheid lei nie. Sekere inheemsregtelike gebruike is lank reeds ingeburger, met die gevolg dat dit steeds gesindhede en praktyke beïnvloed lank nadat dit afgeskaf is. Om hierdie rede word aanbeveel dat ook ander maatreëls en strategieëoorweeg moet word om te verseker dat gades in die praktyk werklike gelykheid beleef.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_slr/14/2/EJC54481
2003-01-01
2018-06-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error